Vabilo na izredno skupščino Združenja DrogArt


Združenje DrogArt vabi svoje članice in člane na izredno skupščino, ki bo v petek, 3. 6. 2016, ob 9.00 uri v DrogArtovih prostorih na Prečni ulici 6 v Ljubljani.


Dnevni red skupščine:

1. Izvolitev delovnega predsedstva.

2. Spremembe statuta:
 - popravki in dopolnitve statuta povezane s pridobitvijo statusa socialnega podjetja,
 - sprememba statuta v delu, ki se nanaša na javno obravnavo sprememb statuta pred odločanjem na skupščini,
- pregled pripomb podanih na javni obravnavi sprememb statuta.

3. Razno.


Pred skupščino so popravki statuta Združenja DrogArt v javni obravnavi. Statut in povzetek sprememb statuta sta na voljo v priponkah (glej spodaj), pripombe lahko pošljete najkasneje do 2.6.2016 do 9h na e-naslov klara@drogart.org. Pripombe bodo obravnavane na izredni skupščini Združenja.

Vljudno vabljeni!