Prisilna prostitucija


Ob dnevu boja proti trgovini z ljudmi


Vsako leto 18. oktobra obeležujemo dan boja proti trgovini z ljudmi. Problem trgovanja z ljudmi je vedno bolj prisoten tudi v Sloveniji, saj le-ta že dolgo ni več samo tranzitna dežela za trgovce z ljudmi in njihove žrtve, ampak tudi ciljna in izvorna. Po raziskavah sodeč pa na žalost še vedno veliko Slovencev problematike ne pozna dobro oziroma so prepričani, da se to pri nas ne dogaja.

Ob dnevu boja proti trgovini z ljudmi smo v socialnem marketingu Iz principa pripravili osveščevalno kampanjo, ki se v letošnjem letu osredotoča na prisilno prostitucijo, pri nas najpogostejšo obliko trgovine z ljudmi. S kampanjo želimo informirati predvsem splošno javnost, posebej pa še potencialne uporabnike prisilne prostitucije, torej uporabnike plačljivih spolnih storitev. Do njih pristopamo predvsem preko spletnih portalov, v katerih se oglašujejo prostitutke, preko hotelov, motelov in ostalih prenočišč in s pomočjo taksistov. S kampanjo bi jih radi opozorili na dejstvo, da se med prostitutkami skrivajo tudi takšne, ki tega ne počnejo po lastni volji, temveč se za njihovo dejavnostjo skriva fizična in psihična prisila. V okviru projekta smo vzpostavili spletno stranprisilnaprostitucija.si, ki združuje informacije o tej obliki trgovine z ljudmi, uporabnikom pa razkriva tudi opozorilne znake prisilne prostitucije in načine pomoči žrtvam v primeru, če nanjo naletijo. Splošno javnost pa osveščamo tudi v barih in restavracijah po celi Sloveniji.