Erasmus+ Mladi v akciji


DOGODKI: LABORATORIJ IDEJ * KLJUČ DO VKLJUČENOSTI 2: KAKO VKLJUČITI RANLJIVE SKUPINE MLADIH V PROGRAM *** MEDNARODNA USPOSABLJANJA: ERASMUS+ FOR YOU, SLOVAŠKA * THE ESSENCE OF COACHING, NIZOZEMSKA * DEMOPEOPLE, POLJSKA * YOUTH WORK IN LEBANON AND CULTURAL IDENTITIES: "DIVERSITY OF COMMUNITIES: RICHNESS OR?", LIBANON


Posvet Laboratorij idej, 24. marec 2015, Ljubljana
V okviru Evropskega tedna mladih, ki bo pri nas potekal med 4. in 10. majem 2015, Evropska komisija išče predloge mladih za izboljšanje položaja mladih. Laboratorij idej je poldneven posvet, na katerem se bo iskalo in kuhalo ideje, izražalo in poslušalo mnenja, predvsem pa oblikovalo končni izdelek – predlog za politične odločevalce za izboljšanje položaja mladih! Predlog bo objavljen na spletni strani Evropskega tedna mladih, kjer bo mogoče glasovati za najboljši predlog, prav tako pa bo predstavljen političnim odločevalcem v Bruslju na politični debati, ki bo potekala v prvem tednu meseca maja. Si upaš sodelovati?
Rok prijave je 15. marec 2015.
Število mest je omejeno na 20.
Vabilo je na voljo tukaj.
Prijavnica.

Delavnica Ključ do vključenosti 2: kako vključiti ranljive skupine mladih v program Erasmus+: Mladi v akciji 23. marec 2015, Ljubljana
Delavnica je namenjena:
• organizacijam in institucijam, ki se neposredno ukvarjajo z mladimi z manj priložnostmi in z mladimi s posebnimi potrebami kot svojo ciljno skupino in si želijo svoje delo nadgraditi z mednarodnimi projekti,
• mladinskim organizacijam, ki si želijo v svoje delovanje vključevati še več mladih z manj priložnostmi ali mladih s posebnimi potrebami.
Na delavnici boste v interakciji s tistimi, ki tovrstne projekte že izvajajo, spoznali, kako program Erasmus+: Mladi v akciji izkoristiti pri svojem delu s tovrstnimi mladimi, ali kako tovrstne projekte izvajati tako, da boste k svojemu delu pritegnili več mladih iz ranjljivih skupin in bo njihova participacija tovrstnih čim večja.
Rok prijave je 17. marec 2015.
Vabilo je na voljo tukaj.
Prijavnica.

Mednarodno usposabljanje Erasmus+ for you, 21.-26. april 2015, Slovaška

Mednarodno usposabljanje je namenjeno predstavitvi programa Erasmus+: Mladi v akciji mladinskim delavcem, ki delajo z mladimi Romi ter drugimi socialno izključenimi skupinami mladih. Udeleženci se bodo seznanili s možnostmi, ki jih program ponuja ter se naučili osnov projektnega upravljanja. Skozi predstavitve dobrih praks bodo udeleženci spoznali, da je program Erasmus+: Mladi v akciji lahko eno izmed orodij za vključitev in opolnomočenje mladih z manj priložnostmi v družbo.
Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih.
Rok za prijavo je 8. marec 2015!
Razpis in prijavni postopek

Mednarodno usposabljanje The essence of coaching, 6.-9. maj 2015, Arnhem, Nizozemska
V okviru mednarodnega usposabljanja bodo udeleženci spoznali na kakšen način lahko kot inštruktorji prispevajo pri pridobivanju učnih izkušenj sodelujočih v mednarodnih projektih, ki potekajo v okviru programa Erasmus+ Mladi v akciji.
Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih.
Rok za prijavo je 9. marec 2015!
Razpis in prijavni postopek

Mednarodni seminar za vzpostavljanje partnerstev DemoPeople, 13.-17. april 2015, Varšava, Poljska
Seminar je namenjen vzpostavitvi tesnejšega sodelovanja med partnerskimi in programskimi državami programa Erasmus+: Mladi v akciji na področju demokracije in strukturnega dialoga. Udeleženci si bodo izmenjali izkušnje ustvarjanja mladinske politike na lokalni in mednarodni ravni ter povezovanja mladih s strokovnjaki in deležniki. Prav tako bodo udeleženci lahko vzpostavljali nova mednarnodna partnerstva in v njihovem okviru pripravili kvalitetne projekte.
Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih.
Rok za prijavo je 10. marec 2015!
Razpis in prijavni postopek

Youth work in Lebanon and cultural identities: »Diversity of Communities: Richness or?«, 22.-27. junij 2015, Libanon
V okviru študijskega obiska bodo udeleženci imeli priložnost spoznati institucionalni in politični okvir mladinskega dela ter različne pristope in možnosti za udejstvovanje mladih v Libanonu.
Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih.
Rok za prijavo je 24. april 2015!
Razpis in prijavni postopek