EURODESK novice za mlade


Novicve, aktualni razpisi in natečaji, viri..


NOVICE

Prednostne naloge Latvijskega predsedovanja na področju mladine
V programu Latvijskega predsedovanje Svetu EU so določene prednostne naloge predsedovanja.
Na področju mladine se bo predsedovanje osredotočalo na medsektorsko sodelovanje, ki je bistveno za naslavljanje socialno-gospodarskih izzivov, s katerimi se srečujejo mladi in povečanju prispevkov mladih pri doseganju glavnih ciljev EU.
V prihajajočih šestih mesecih bo bo predsedovanje naslavlanjo krepitev vloge mladih preko politične participacije. Predstavniki mladih in odločevalci bodo povabljeni k sodelovanju na Evropski mladinski konferenci, ki bo potekala od 23. do 26. marca v okviru četrtega cikla strukturiranega dialoga z mladimi. Na konferenci bodo pred oblikovanjem zaključkov različni deležniki izrazili svoja mnenja o vprašanjih, določenih v okviru prejšnje Evropske mladinske konference, ki je potekala v okviru Italijanskega predsedovanja. Vprašanja se med drugim nanašajo na povečanje zaupanja, udeležbe mladih, raznolikih vzorcev participacije. V okviru prihajajočega Luksemburškega predsedovanja bo sledilo “oblikovanje konkretnih ukrepov”, ki bodo vključeni v Resolucijo Sveta.
Načrtovan je tudi drugi forum Vzhodnega partnerstva, ki bo potekal med 9. in 11. Februarjem v Latviji in je namenjen krepitvi sodelovanja z mladimi v Vzhodni Evropi.
Celotni delovni načrt si lahko ogledate tukaj.


AKTUALNI RAZPISI IN NATEČAJI

Aktivnost za izgradnjo partnerstev "Connect and Co-Create: CMS on Sustainability for Transnational Youth Initiatives under Erasmus+", 13.-17. april 2015, Avstrija
Namen seminarja vzpostavljanje stikov je mlade opremiti za to, da postanejo osrednji pobudniki sprememb v svojem lokalnem okolju preko izvajanja transnacionalnih mladinskih pobud v okviru programa Erasmus+. K prijavi so še posebej vabljeni prijavitelje nekdanjih nacionalnih (ali tudi transnacionalnih) pobud na temo trajnostnega razvoja in ekologije.
Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih.
VEČ
Rok za prijavo je 20. februar 2015!
Razpis in prijavni postopek

Sodeluj v video natečaju EESC: Europe in Harmony
Natečaj Europe in Harmony združuje glasbo in video. Amaterski video ustvarjalci in pevci naj posnamejo interpretacijo Ode radosti in posnetek oddajo do 20. februarja!
Video izziv bo vizualni in glasbeni dialog o Evropi: zapojte, kaj vam je pomembno kot državljanom EU. Kaj mislite o Evropi? Kakšne so tvoje pravice? Tvoje potrebe in pričakovanja? Kaj pa demokracija, svoboda in izmenjava? Bodi ustvarjalen – zapoj svoje misli v melodiji Ode radosti in posnemi svoje poglede.
Javno glasovanje in zadnja izbira zmagovalcev s strani žirije bosta sledila zbiranju prijav. Tri zmagovalne ekipe bodo prejele denarno nagrado na dogodku, ki bo potekal v Bruslju 27. maja 2015. Izziv organizira Evropski ekonomsko socialno odbor, v partnerstvu z Latvijskim predsedovanjem Sveta Evropske unije.
VEČ

Mednarodno usposabljanje BiTriMulti, 15.-19. april 2015, Poljska
Mednarodno usposabljanje BiTriMulti je namenjeno mladinskim delavcem, ki neposredno delajo z mladimi ter načrtujejo izvedbo prve mednarodne mladinske izmenjave v okviru programa Erasumus+ Mladi v akciji.
Namen BiTriMulti usposabljanja je ponuditi mladinskim delavcem mednarodno učno izkušnjo in omogočiti razvoj njihovih kompetenc za izvedbo kvalitetne mladinske izmenjave.
Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih
VEČ
Rok za prijavo je 22. februar 2015!
Razpis in prijavni postopek

Razpis za organizatorje nacionalnih usposabljanj na temo izobraževanja o človekovih pravicah
Mladinski oddelek Sveta Evropa je objavil razpis za izraz interesa za organizacijo nacionalnih usposabljanj na temo izobraževanja o človekovih pravicah za mlade v letu 2015. Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, mladinske organizacije, javne institucije in mreže.
Rok za prijavo je 24. februar 2015 na dys.nrtc@coe.int.
VEČ

Pripravništva pri Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev (EUROFOUND)
Pripravništva so večinoma namenjena diplomantom in vsem, ki so v okviru procesa vseživljenjskega učenja pred kratkim pridobili univerzitetno diplomo in so na začetku nove profesionalne kariere.
Rok za prijavo je 27. februar 2015!
VEČ

Natečaj za najboljši pisni izdelek »Tako podobni, tako različni, tako Evropski«
Ali ste vedeli, da je Evropska unija (EU) po zaporednih širitvah postala največje gospodarstvo na svetu z več kot 500 milijoni državljanov? Na mednarodnem prizorišču ima večji vpliv kot kdaj koli prej. Politika
širitve EU podpira priprave na članstvo tistih evropskih držav, ki se želijo pridružiti EU.
Evropsko komisijo zanima vaše mnenje:
• Kakšne so vaše izkušnje z razširjeno Evropsko unijo?
• Kako se lahko razširjena Evropska unija spoprime z izzivi prihodnosti?
Delite svoje mnenje o enem ali obeh vprašanjih v članku (z največ 1 000 besedami) in osvojite odlične nagrade!
Rok za prijavo je 27. februar 2015!
VEČ

Pripravništvo v pisarni Eurodesk Brussels Link
Eurodesk Brussels Link, koordinacijska pisarna mreže Eurodesk v Bruslju, išče pripravnika, ki bo opravljal delo spletnega urednika. Urednik bo pomagal pri pripravni prispevkov v angleščini za objavo na Evropskem mladinskem portalu.
Prijava: Svoj življenjepis in prijavnico v angleščini pošljite na naslov internsips@eurodesk.eu do 5.marca 2015!
VEČ

Poletna šola UNAOC – Education First 2015

UNAOC (United Nations Alliance of Civilisations) in Education First organizirata poletno šolo, ki se bo odvijala v ZDA v mestu Tarrytown od 13. do 20. junija 2015. Mladi, stari od 18 do 35 let iz vsega sveta so vabljeni, da teden dni sodelujejo v razpravah, kako bolje razumeti raznolikost, jo spodbujati in kako lahko s sprejemanjem razlik v identiteti oblikujemo svet, ki je bolj zdrav, varnejši, mirnejši in vključujoč.
Rok za prijavo je 9. marec 2015!
VEČ


VIRI

Poročilo “Aktivacija iskalcev zaposlitve preko podjetništva: start-up pobude v Evropi”
Poročilo je posnetek, kako države članice EU in Islandija uporabljajo start-up pobude za spodbudi brezposelnim pri ustanavljanju svojega lastnega podjetja.
Raziskujejo, kako lahko start-up predstavljajo dolgoročno rešitev pri ohranjanju zaposlitev in analizirajo profile udeležencev in možnih podobnosti med uspešnimi posamezniki.
VEČ

Na voljo je prenovljena brošura programa Erasmus+: Mladi v akciji
Na voljo je prenovljena brošura Erasmus+ Mladi v akciji, v kateri so predstavljeni cilji programa, možnosti, ki jih ponuja področje MLADINE znotraj programa ERASMUS+, širši evropski in nacionalni kontekst programa ter njegove poglavitne značilnosti.
S tem ponuja pregled najpomembnejših informacij o mladinskem področju programa, ki ga upravlja MOVIT kot nacionalna agencija programa Erasmus+ za področje mladine.

Na voljo je Vodnik po programu Erasmus+ v slovenskem jeziku

Evropska komisija je objavila slovensko različico Vodnika po programu Erasmus+. Najdete jo na spletni strani.
Vodnik po programu predstavlja razpisno besedilo programa in je zato ključni dokument za prijavitelje pri pripravi njihovih projektnih predlogov.

 

 

 

 

 

Povezane vsebine

Novice - EURODESK novice za mlade

20.1.2015Novice, aktualni razpisi in natečaji, viri..

Novice - EURODESK novice za mlade

17.3.2015Pridruži se projektu za mlade novinarje, prelistaj Eurodesk informator, fotografski natečaji, poročila..