EURODESK novice za mlade


Novice, aktualni razpisi in natečaji, viri..


NOVICE

Izšla je nova številka Eurodeskovega informatorja na temo strukturiranega dialoga z mladimi
V novi številki Eurodeskovega informatorja, že tretji namenijeni temi strukturiranega dialoga z mladimi, je predstavljen aktualni cikel strukturiranega dialoga in novosti v njegovem poteku, prejšnji cikel z rezultati, napovedujemo prihajajoči Evropski teden mladih, predstavljamo možnosti podpore projektom strukturiranega dialoga v okviru Ključnega ukrepa 3 programa Erasmus+: Mladi v akciji in prispevek Mladinskega sveta Slovenije o izvajanju strukturiranega dialoga v Sloveniji.
Informator lahko v elektronski različici prelistate tukaj

Cluj-Napoca (Romunija): Evropska prestolnica mladih 2015
Aktivnosti, ki se bodo odvijale v mestu Cluj-Napoca v letu 2015, bodo potekale pod skupnim naslovom SHARE: prostor, kultura, moč, veselje, zaupanje, vizija in skupne evropske vrednote. V okviru enoletnega programa želi mesto Cluj-Napoca povezati lokalno in evropsko mladino in spodbuditi ustanavljanje start up podjetij, financiranje, prostovoljstvo, turizem in participacijo v projektih in dogodkih. Organizatorji so vabljeni, da vključijo svoje projekte v koledar Evropske prestolnice mladih, mladi pa lahko oddajo svoje ideje ali se registrirajo kot prostovoljci.
Vrste dogodkov, ki so vključene v program mesta Cluj-Napoca lahko vključujejo participacijo lokalne skupnosti, mednarodne mladinske dogodke, virtualne projekte, projekte ki se osredotočajo na delo in študentske izmenjave.
Naziv Evropska prestolnica mladih podeljuje Evropski mladinski forum z namenim spodbujati razvoj novih idej in inovativnih projektov, ki spodbujajo aktivno participacijo mladih v družbi in ki omogočajo sodelovanje o mladinskih politikah na lokalni in evropski ravni. Naziv se podeljuje preko natečaja, na katerega se lahko prijavijo mesta v več kot 49 državah.
Za več informacij o dogodkih in projektih, ki se bodo odvijali v kontekstu Evropske prestolnice mladih Cluj Napoca 2015, obiščite spletno stran.

Evropsko leto za razvoj 2015

Na podlagi sklepa Evropskega parlamenta in Sveta EU iz 16. aprila 2014 je leto 2015 razglašeno za evropsko leto za razvoj.
Evropsko leto za razvoj (ELR2015) bo potekalo pod sloganom "Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost".
Cilj projekta je informirati državljane EU o razvojnem sodelovanju in politikah na tem področju ter spodbuditi njihovo aktivno zanimanje za razvojno sodelovanje. Pomembno je poudariti konkretne rezultate, ob tem pa ozaveščati o vlogi razvojnega sodelovanja EU v spreminjajočem se in vedno bolj povezanem svetu.
V podporo teh ciljev se bodo odvijale aktivnosti na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki bodo vključevale tudi obveščevalne kampanje za razširjanje ključnih sporočil, organizacijo konferenc, prireditev in podobnih dogodkov. Izobraževanjem o razvoju, ter tudi izmenjava informacij, izkušenj in dobrih praks med različnimi akterju na lahko tudi pomembno prispeva k uresničevanju ciljev ELR2015.
Glavni cilj razvojne politike Evropske unije je zmanjšanje in dolgoročno izkoreninjenje revščine. Boj proti svetovni revščini podpira oblikovanje stabilnejšega, mirnejšega, uspešnejšega in pravičnejšega sveta, ki odraža soodvisnost med bogatejšimi in revnejšimi državami. Pomembno se je zavedati, da z dejavnostmi na lokalni ravni vplivamo na reševanje izzivov na svetovni ravni.
Nacionalni koordinator za pripravo in izvedbo aktivnosti v okviru ELR2015 je Ministrstvo za zunanje zadeve, ki je tudi nacionalni koordinator za področje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Nacionalni koordinator je odgovoren za izvedbo aktivnosti v Sloveniji.
Evropska spletna stran leta za razvoj 2015 Informacije o Evropskem letu za razvoj in povezanih dogodkih v Sloveniji.

Latvijsko predsedovanje Svetu EU
V obdobju od januarja do junija 2015 Svetu EU predseduje Latvija. To je drugo predsedovanje v predsedujočem trojčku z Italijo (druga polovica 2014) in Luksemburgom (druga polovica 2015).
Latvijsko predsedovanje se bo posvetilo implementaciji delovnega načrta EU za mlade in prispevku mladinskih politik k strategiji Evropa 2020. Predsedovanje bo tudi delalo na srednjeročnem pregledu okvira “ET2020” (izobraževanje in usposabljanje 2020) in pripravi skupnega poročila 2015 in s tem krepitvi povezav med strategijo Evropo 2020 in okvirom ET2020.
Spletna stran predsedovanja Predsedovanje je odgovorno za nadaljevanje dela Sveta EU o evropski zakonodaji, zagotavljanju kontinuitete agende EU, zakonodajnih procesov in sodelovanja med državami članicami. Ima dve osrednji nalogi: načrtovanje in predsedovanje sestankov s Svetom in njegovimi pripravljalnimi telesi in predstavljanje Sveta v povezavi z drugimi institucijami EU, še posebej s Komisijo in Evropskim parlamentom.
Države bodo definirale dolgoročne cilje in pripravile skupno agendo, v kateri bodo opredeljene teme in glavna področja, ki jih bo naslavljal Svet v naslednjem osemnajstmesečnem obdobju. Na podlagi tega programa bo vsaka od treh držav pripravila podrobnejši šestmesečni program.
VEČ

Evropski prestolnici kulture 2015: Mons in Pilsen
Mons v Belgiji in Pilsen na Češkem praznujeta leto glasbe, gledališče, plesa, filma in literature, zato bosta v letošnjem letu predstavila svojo kulturo svetu. Sledite vsem dogodkom na njihovih spletnih straneh: Mons  in Pilsen.


AKTUALNI RAZPISI IN NATEČAJI

Mednarodno usposabljanje Appetiser, 12.-16. marec 2015, Portugalska

Mednarodno usposabljanje, ki bo spodbudilo in motiviralo mladinske organizacije, ki delujejo predvsem v svojem lokalnem okolju, da bodo v okviru novega programa Erasmus+Mladi v akciji izvedle svoj prvi mednarodnii mladinski projekt.
Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih.
VEČ
Rok za prijavo je 25. januar 2015!
Razpis in prijavni postopek.

Mednarodno usposabljanje Project Lab. How to design your project in Erasmus+ Youth in action, 26.-28. marec 2015, Zagreb, Hrvaška
Mednarodno usposabljanje je namenjeno potencialnim prijaviteljem projektov v program Erasmus+ Mladi v akciji. Udeleženci usposabljanja bodo z izmenjavo idej in predlogov trenerjev, izkušenih prijaviteljev ter predstavniki sodelujočih nacionalnih agencij, izboljšali kvaliteto svojih projektov in si na ta način tudi povečali možnosti za sprejem projekta v program.
Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih.
VEČ
Rok za prijavo je 29. januar 2015!
Razpis in prijavni postopek.

Natečaj Evropskega parlamenta “Bodi naš gostujoči fotograf!”
Evropski parlament je ponovno objavil natečaj “Bodi naš gostujoči fotograf!”, ki ga navdihuje Evropsko leto za razvoj 2015.
Vsi nadarjeni Evropejci, stari najmanj 18 let, so vabljeni, da pošljejo svoje fotografije na mesečne teme, ki bodo določene do septembra 2015.
Med oddanimi fotografijami bo uredniški odbor izbral deset najboljših prispevkov in med njimi zmagovalca meseca. Tako bodo avtomatično postal finalisti za nagrado žirije.
Zmagovalec žirije in zmagovalec javnega glasovanja bosta povabljena na plenarno zasedanje v Strasbourg v Franciji, ki bo potekalo novembra 2015, kjer bosta lahko ustvarila svojo fotografsko reportažo dogodka.
Tema meseca januarja je “Evropa v svetu!”, rok za prijavo pa 31. januar 2015! Sodelujoči lahko oddajo samo eno sliko na temo. Fotografije naj imajo tudi kratek opis, ne daljši od 100 besed.
Fotografije in prijavnice naj bodo oddani preko elektronskega naslova.
VEČ

Video natečaj Shining Stars of Europe
Mladi, stari od 13 do 30 let iz vse Evrope in širše so vabljeni, da posnamejo kratek video posnetek (krajši od 90 sekund), ki predstavlja njihovo željo po tem, da predstavijo Evropo na inovativen način in vplivajo na politično odločevanje v njihovih družbah, državi ali v EU.
Mednarodna in večdisciplinarna žirija bo izbrala dvajset finalistov. Finalni izbor bo potekal marca 2015 v Luksemburgu in Londonu.
Rok za prijavo na natečaj je 31. januar 2015!
VEČ


VIRI

Vse, kar ste želeli vedeti o nacionalnih mladinskih svetih
Evropski mladinski forum je izdal pregled delovanja nacionalnih mladinskih svetov: na kakšen način ščitijo pravice mladih, kakšno mladinsko delo opravljajo, kdo je vključen, viri financiranja …
VEČ

Sedem let programa Mladi v akciji (2007-2013)
V decembru je izšla zaključna publikacija sedemletnega programa Mladi v akciji, v kateri so zbrani najboljši projekti posameznih akcij za vseh sedem let izvajanja programa. Opise projektov spremljata spremni besedi direktorja Urada RS za Mladino ter Zavoda Movit ter statistika izvajanja programa v vseh sedmih letih. Publikacijo najdete tukaj.

Revija Mladje: Št. 32 o neformalnem učenju

32. številka Mladja je posvečena temi neformalnega učenja. V njej si lahko med drugim preberete več o prvem letu izvajanja programa Erasmus+, priznavanju neformalnega izobraževanja v slovenskih in evropskih institucionalnih okvirjih, raziskavi »Kompetence EVS za zaposljivost«, objavljen pa je tudi intervju z novim županom Ajdovščine in dolgoletnim mladinskim aktivistom Tadejem Beočaninom.
Publikacijo najdete tukaj.

Pozdravni video Latvijskega predsedovanja Svetu EU
Pozdravni video, namenjen predstavitvi pomembne vlogo, ki jo je prevzela Latvija 1. januarja predsedujoče članice Svetu EU za prihodnjih šest mesecev. Video je namenjen zabavni predstavitvi države in njenih prebivalcev.
VEČ

Spletna stran Evropske prestolnice mladih 2015 Cluj-Napoca

Evropska prestolnica mladih od mesta Solun. V mestu, znanem tudi kot »srce Transilvanije«, je kar 11 univerz”. Cluj-Napoca je pripravilo pester program dogodkov in aktivnosti, ki bodo mladim omogčale participacijo in več priložnosti za prevzemanje aktivne vloge in prispevkov v njihovih skupnostih.
VEČ

 

 

Povezane vsebine

Novice - EURODESK novice za mlade

8.12.2014A veš, izobraževanje, natečaji, delo, prostovoljstvo, prireditve..

Novice - EURODESK novice za mlade

4.2.2015Novicve, aktualni razpisi in natečaji, viri..