EURODESK novice za mlade


Novice, aktualno, razpisi, natečaji..


NOVICE

Zaključki Evropske mladinske konference v Rimu
Predstavniki mladih, skupaj s predstavniki iz držav članic, so na Evropski mladinski konferenci v Rimu razpravljali o dveh osnovnih dimenzijah mladinske politike: dostopa do pravic in avtonomije mladih.
S splošno temo “Opolnomočenje mladih za politično participacijo” se je konferenca osredotočala na snovanje okvira za vzpostavitev skupnega razumevanja te teme in sprejela usmerjevalna vprašanja, na podlagi katerih bodo izvedena posvetovanja. Poleg tega so bila sprejeta priporočila na temo “dostop mladih do pravic”, ki bodo prispevala tudi k oblikovanju zaključkov Sveta, predvidenih za sprejem decembra 2014 v okviru italijanskega predsedstva.
Priporočila vključujejo naslednje ključne točke:
- Imenovanje neodvisnega zastopnika pravic mladih. Njegova vloga bi bila povečati ozaveščenost, opredeliti in izpostaviti izzive in diskriminatorne prakse ter sistematično zaščititi pravice mladih.
- Da bi opolnomočili mlade, da postanejo aktivni državljani, morajo države članice zagotoviti izobraževanje na področju državljanstva na vseh stopnjah formalnega izobraževanje in podpirati neformalno izobraževanje.
- Države članice naj implementirajo kontinuiran medsektorski dostop, kot tudi podpirajo aktivnosti nevladnih organizacij za dvig ozaveščenosti, z namenom zagotoviti doseg mladih z manj priložnostmi in jih opolnomočiti za poznavanje in uporabo svojih pravic, še posebej na lokalnih ravneh.
Konferenca je potekala v posodobljenem formatu strukturiranega dialoga. Da bi izboljšali kontinuiran dialog med odločevalci in mladimi, se bodo tri evropske mladinske konference četrtega cikla osredotočile na skupno temo “Opolnomočenje mladih za politično participacijo”.
Celotne zaključke lahko preberete TUKAJ.


Deli svoje mnenje v raziskavi Erasmus Generation
Imaš svoje mnenje in želiš deliti svoje misli o prihodnosti evropski politik? Katerim področjem meniš, da bi mrala EU posvetiti več pozornosti? Izpolni raziskavo do 9. novembra. Vzela ti bo le okoli šest minut!

ThinkYoung v sodelovanju z Burson-Marsteller in pobudo Europe Decides izvaja raziskavo, s katero želi odkriti vrednote “generacije Erasmus”, njihovih stališč do EU, njihovih pogledov na prihodnost. Namen je predstaviti poglede mladih, starih med 18 in 40 let o spektru tem, ki lahko prispevajo v smeri prihodnjih evropskih politik in pozvati odgovorne k delovanju.
Raziskavo lahko izpolnite TUKAJ


Pobuda.si – mladi za boljšo družbo
Mladinski svet Slovenije je ustvaril portal Pobuda.si, ki je namenjen participaciji mladih: Na portalu lahko objavite svoje predloge, pobude ali opišete probleme (mladih), ki jih je potrebno čim prej rešiti. Pri tem lahko naslavljate državo, občino ali EU. Izkoristite priložnost in oddajte vaše mnenje.AKTUALNI RAZPISI IN NATEČAJI

Aktualna usposabljanja za prijavitelje v program Erasmus+: Mladi v akciji
Mednarodno usposabljanje The power of non-formal education 2015, 20.-25. januar 2015, Portugalska
Z mednarodnim usposabljanjem se želi povečati vpliv neformalnega izobraževanja ter preko njegovih načel in metod spodbuditi mlade, da postanejo dejanski akterji v družbi tako na lokalnem kot tudi evropskem nivoju. Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti.
Rok za prijavo je 20. november 2014!
Razpis in prijavni postopek 


Seminar za vzpostavljanje partnerstev za izvedbo mladinske izmenjave,
21.-25. januar 2015, Mollina, Španija
Udeleženci seminarja bodo imeli priložnosti spoznati nove partnerje iz različnih držav, ki so zainteresirani, da v okviru programa Erasmus+ izvedejo mladinsko izmenjavo ter že imajo pripravljeno konkretno projektno idejo.
Rok za prijavo je 23. november 2014!
Razpis in prijavni postopek.


Mednarodno usposabljanje European Citizenship in youth work,
15.-21. februar 2015, Madžarska
Namen mednarodnega usposabljanja je profesionalni razvoj mladinskih delavcev in mladinskih vodij s širitvijo kritičnega razumevanja evropskega državljanstva, s preučevanjem in preizkušanjem njegovega potenciala ter omogočanje prepoznave evropskega državljanstva in njegovega vključevanja v mladinsko delo.
Rok za prijavo je 30. november 2014!
Razpis in prijavni postopek.

Stroške nastanitve, prehrane in programa zgornjih seminarjev in usposabljanj krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na usposabljanjih (Link).


Natečaj Mladinskega sveta Slovenije "Zgani se"
Mladinski svet Slovenije vas vabi, da s svojo kreativnostjo, inovativnostjo, kritičnim pogledom in idejami sodelujete na natečaju ZGANI SE!
V okviru projekta »Pobuda.si: Mladi za boljšo družbo« želijo opozoriti, da je pomembno sodelovanje mladih pri sprejemanju odločitev in ustvarjanju boljše družbe, tako na lokalnem, državnem, pa tudi evropskem oz. mednarodnem nivoju. Predvsem pa želijo pokazati, da lahko mladi s skupnimi močmi spreminjamo družbo.
K sodelovanju v natečaju so za skupinsko nagrado še posebej vabljeni učence zadnje triade osnovnih šol ter vsi razredi srednjih šol.
Prispevki so lahko oddani v naslednjih oblikah:
1. fotografije, risbe, slike, stripa ali drugi likovni oz. grafični izdelki;
2. kratki video posnetki;
3. kratka besedila v kakršnikoli obliki; lahko je samo kratka misel, moto, kratek sestavek, dialog, verzi ipd.
Vsi izdelki so lahko oddani ali v digitalni ali v fizični (papirnati) obliki. Omejitev za video posnetke je največ 2 minuti, za besedila pa največ 1000 znakov skupaj s presledki. Z izdelkom, predvsem likovnim oz. grafičnim, priloži obrazložitev – kako je izdelek povezan z vključevanjem mladih v odločanje mladih in posredno s projektom Pobuda.si. Kvaliteta video posnetka ni bistvenega pomena, posnetek je lahko narejen tudi s kamero v mobilnem telefonu.
Rok za prijavo je 8. december 2014!
Več informacij o projektu najdete na portalu ali elektronskem naslovu.VIRI

Vzpostavljen spletni portal Eltis
Evropska komisija je vzpostavila nov spletni portal Eltis, ki združuje vse pomembne informacije, publikacije in orodja, vključno s pregledom študij primerov o pobudah za mobilnost v mestih po Evropi, sporočajo iz Predstavništva Komisije v Sloveniji.
Prav tako vsebuje novice o mobilnosti v mestih, koledar dogodkov in posodobljen seznam zakonodaje EU in podpornih programov v zvezi z mobilnostjo v mestih. Uporabnikom omogoča izmenjavo idej in sodelovanje. Portal je namenjen predvsem občinskim uslužbencem, ki se ukvarjajo z mestnim prometom in povezanimi sektorji, strokovnjakom, ponudnikom storitev, nevladnim organizacijam, zainteresiranim skupinam ter poklicnim združenjem na področju prometa, energetike in okolja.
Vir: CNVOS


Evropski mladinski portal tudi na Facebooku

Spremljajte Evropski mladinski portal tudi na Facebooku, kjer so redno objavljene novice, natečaji in zanimivosti! 
Link


Štiri aktualna vprašanja evropskih mestnih politik
Iz Inštituta za politike prostora sporočajo, da je izšla še zadnja številka The URBACT Tribune v tem programskem obdobju. V njej Urbactovi strokovnjaki in partnerji analizirajo štiri aktualne teme – zaposlovanje mladih, trajnostna urbana prenova, socialne inovacije in nove ekonomije – ki so trenutno najbolj vroče v evropskih mestih.
Več na ipop.si.


Spletna baza prostovoljskih možnosti

Ta spletna baza ponuja možnosti za mednarodno prostovoljstvo in podrobnosti o vrsti projektov, organizacijah, ki te priložnosti ponujajo, rokih za prijavo, terminih, kdaj potekajo aktivnosti in še veliko več.
Link


Nacionalni načrti za implementacijo Jamstva za mlade
Spletna stran Evropske komisije, namenjena nacionalnim shemam Jamstva za mlade omogoča, da si ogledate, kako posamezne države delajo na Jamstvu za mlade. S klikom na posamezne države si lahko ogledate, kakšni načrti so trenutno objavljeni.
Link