11. Memefest na temo RADIKALNE INTIMNOSTI: DIALOG V NASEM CASU

26. avgust 2014|Novice|Aktualno|Obvestila

Ze enajsti Memefest, danes svetovno najvecji festival druzbeno odzivnih komunikacij in umetnosti, se je zacel. Rok za oddajo del je 20. september 2014. - Memefest spodbuja, goji in nagrajuje inovativne in druzbeno odgovorne komunikacijske pristope. – Prijateljsko tekmovanje je razdeljeno na podrocja: kriticno pisanje, vizualna komunikacijska praksa in »Beyond…« za participativno medijsko umetnost. - Letosnji festival nastaja v sodelovanju z avstralsko univerzo Swinburne University of Technology iz Melbourna, Avstralije. Sodeluje lahko brezplacno vsak!


V enajstih letih je Memefest zrasel iz lokalne iniciative v globalno priloznost in dogodek, na katerem so do sedaj sodelovali ustvarjalci iz vec kot 60 drzav, vseh kontinentov. Festivalska izhodisca so oz. so bila del studijskih obveznosti pri predmetih na vec univerzah. Memefestu, s centroma v Sloveniji in Avstraliji, uspesno pomagajo s svojim delom lokalni centri, kot je npr. center v Kolumbiji za podrocje Latinske Amerike. Na svetovnem spletu komuniciramo, tudi preko svojega lastnega socialnega omrezja, z ljudmi iz celega sveta. Skrbno izbrano mednarodno zirijo vsako leto sestavljajo strokovnjaki iz razlicnih podrocij, skupno pa jim je predvsem: integriteta strokovnega in profesionalnega dela. Zirija za letosnje leto bo izbrana v kratkem.

Tekmovalno izhodisce za prijateljsko tekmovanje

Krovna tema Memefesta 2014 - RADIKALNE INTIMNOSTI: DIALOG V NASEM CASU.
Dialog se neutrudno predstavlja kot najprimernejsa resitev tezav "nasih" casov - v umetnosti, vojni, ljubezni, demokraciji in tudi na delovnem mestu. V resnici je bil dialog kljucnega pomena za etos Memefesta od svojega zacetka, ki sega v leto 2002. Toda kaj, ce dialog ne deluje?
Podrobnosti o izhodiscih 2014 najdete tukaj: http://www.memefest.org/en/competition/intro


Tri festivalske kategorije

Osrednji del Memefesta tudi letos predstavljajo tekmovalne kategorije, ki jih, da omogocimo poglobljeno spoznavanje prejetega dela, v osnovi locimo na student / akademik in neakademik:

• kriticno pisanje,
• vizualna komunikacijska praksa in
• Beyond …,(participativna medijska umetnost)
ki so odprte za vse! In to brezplacno. Sodelujejo lahko studentje in profesionalci hkrati.


Ocenjevanje in nagrade. Ter dogodek v Avstraliji – velika priloznost za sodelujoce na festivalu!

Po koncanem prijavnem roku bo zirija izbrana prispela dela ocenila. Izbrani udelezenci prejmejo prav tako pisne strokovne komentarje svojega prijavljenega dela. Prijavljena dela bodo objavljena na Memefestovi spletni strani in tako postavljena na ogled mednarodni javnosti.

Avtorji najboljsih del bodo prejeli trojno nagrado – ena izmed njih je nasa posebna nagrada za domiselne kriticne intervencije, ki bo podeljena v letosnjem letu v sodelovanju z avstralsko univerzo Swinburne University of Technology iz Melbourna, Avstralije. Enega od avtorjev iz vsake kategorije bomo povabili v Melbourne, Avstralijo, da sodeluje v Memefestovem "in residence program", v okviru katerega se na enem mestu zberejo trenutno najboljsi umi iz podrocja nasega delovanja. Ta bo potekal meseca novembra 2014.
Podrobnosti o nagradah najdete tukaj: http://www.memefest.org/en/competition/awards/.

 

Vec o Memefestu 2014 in preteklih festivalih najdete na www.memefest.org.


Dodatne informacije:
Memefest
Dejan Vodeb
dejan@memefest.org
041/953-695