Svetovalno - terapevtska skupina za uporabnike drog


V DrogArtovi svetovalnici začenjamo z novo terapevtsko skupino, ki je namenjena tistim, ki imajo težave zaradi prekomerne uporabe klubskih drog in novih sintetičnih drog in bi želeli svojo uporabo kontrolirati oz. zmanjšati ali pa doseči abstinenco in z njo nadaljevati.


Namen skupine je prepoznavanje delovanja sebe v skupini, izražanje sebe in potreb v skupini, podpora ostalih članov skupine, pridobiti občutke varnosti, pripadnosti, povezanosti in ohranjati stik z drugimi ter na tak način opolnomočiti sebe za situacije, v katerih bi drugače potrebovali pomoč. Skupina nudi podporo in učenje vzpostavljanja in vzdrževanja zdravih odnosov in komunikacije.

Skupina bo potekala enkrat tedensko po uro in pol. Pogoj za vključitev v skupino je uvodni pogovor v kolikor že niste vključeni v individualni program svetovanja ali terapije.

V kolikor bi se skupini pridružili, se lahko prijavite preko svetovalnega telefona: 041 730 800 ali pišete na elektronski naslov: svetovanje@drogart.org.