Elektronske iskrice programa Mladi v akciji 9/10/2013

9. oktober 2013|Novice|Aktualno|Info točka

Program nudi podporo za evropske in mednarodne mladinske projekte, ki spodbujajo mladinsko delo in neformalno učenje. V programu lahko sodelujejo mladi med 13. in 30. letom starosti. In kaj imamo mladi tokrat v akciji?


USPOSABLJANJA IN SEMINARJI

UNETECH - SINT 2013, 1.-7. DECEMBER 2013, TURČIJA
LinkMeIn - YOUTH POLICY & PRACTICE, 10.-13. DECEMBER 2013, MADŽARSKA
CUT THE ICE, 16.-20. DECEMBER 2013, BELGIJA
SOHO, 19.-23. FEBRUAR 2014, BELFAST, VELIKA BRITANIJA
Vsi razpisi so na voljo tudi na www.mva.si/mladi-v-akciji/aktualni-razpisi!

VABLJENI K PRIJAVI!

POMEMBNO: S prijavo na spodnje aktivnosti se strinjate s splošnimi pogoji, objavljenimi na www.mva.si/mladi-v-akciji/aktualni-razpisi.

 

Mednarodno usposabljanje UNETECH – SINT 2013, 1.-7. december 2013, Turčija

Na mednarodnem usposabljanju bodo predstavljene ideje in načini uporabe novih tehnologij za učinkovito delo mladinskih organizacij na področju mreženja mladinskih organizacij, vključevanja mladih ter varne uporabe interneta.

Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa Mladi v akciji, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na usposabljanjih.

Rok za prijavo je 12. oktober 2013!

Razpis in prijavni postopek


Mednarodni seminar "LinkMeIn – Youth Policy & Practice", 10.-13. december 2013, Madžarska

Namen seminarja LinkMeIn je ponuditi platformo, ki bi omogočala krepitev povezav in prenosov med evropsko mladinsko politiko ter drugimi evropskimi politikami, povezanimi s področjem mladine, kot tudi med raziskavami in prakso. Osrednja tema seminarja bodo tri ključna področja evropske strategije za mlade, in sicer zaposlovanje, vključevanje in participacija mladih, še posebej mladih z manj priložnostmi.

Izbranim udeležencem bo Zavod MOVIT, nacionalna agencija programa Mladi v akciji, povrnil stroške nastanitve, prehrane in programa (v višini 100 % dejanskih stroškov) ter potne stroške (v višini 90 % dejanskih stroškov v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na usposabljanjih).

Rok za prijavo je 20. oktober 2013!

Razpis in prijavni postopek

Spletna stran aktivnosti

 

Mednarodno usposabljanje CUT THE ICE, 16.-20. december 2013, Belgija

Mednarodno usposabljanje je namenjeno mladinskim delavcem za izboljšanje njihovih kompetenc, ki se nanašajo na medkulturno učenje in njihov prenos v projekte mladinskih izmenjav.

Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa Mladi v akciji, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na usposabljanjih.

Rok za prijavo je 16. november 2013!

Razpis in prijavni postopek

 

Usposabljanje za podporno osebje v projektih EVS SOHO, 19.-23. februar 2014, Belfast, Velika Britanija

Usposabljanje SOHO je namenjeno povečevanju kakovosti projektov EVS preko razvoja ključnih kompetenc podpornega osebja. Na usposabljanju bodo predstavljene tudi sveže informacije o priložnostih, ki jih ponuja novi program Erasmus + od leta 2014 dalje.

Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa Mladi v akciji, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na usposabljanjih.

Rok za prijavo je 24. november 2013!

Razpis in prijavni postopek

 


ZAVOD MOVIT NA MLADINA, Nacionalna agencija programa MLADI V AKCIJI, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/430 47 47, Faks: 01/430 47 49, E-pošta: info@mva.si, Spletna stran: www.mva.si