Natečaj: Kako študentje vidijo migrante v Evropi?

13. februar 2013|Novice

Evropska komisija vabi na vseevropski multimedijski natečaj na temo položaja migrantov v Evropi. Fakultete lahko sodelovanje svojih študentov prijavijo do 30. aprila 2013, študentske izdelke pa morajo predložiti do 21. junija letos.


Namen natečaja je spodbujanje konstruktivne razprave ter razmislek o vlogi in položaju migrantov v EU. Ob tem želi Evropska komisija spodbuditi obetavne mlade evropske talente, da predstavijo svoje videnje.

Natečaj je namenjen študentom, starejšim od 18 let, ki študirajo na fakultetah za umetnost, novinarstvo, avdiovizualne medije in komunikologijo v katerikoli državi EU ali na Hrvaškem.

Leta 2011 je v EU živelo več kot 20 milijonov migrantov, kar pomeni približno štiri odstotke vsega prebivalstva EU in 9,4 odstotka vseh priseljencev na svetu. Kakšna sta torej vloga in položaj migrantov v Evropi, kako o tem razmišljajo študentje?

Stereotipi in dejstva o migrantih

Migranti so občutljiva tema, še posebej v času krize in visoke brezposelnosti. Nanje se vali krivda za različne težave, v medijih so pogosto prikazani v negativni luči in stereotipno. Pa so res krivi za našo brezposelnost in nižanje plač?

Udeleženci lahko sodelujejo v treh kategorijah: fotografija, plakat in videoposnetek.

Migranti pomembno pripomorejo k raznolikosti družbe in s svojo ekonomsko dinamiko ustvarjajo nova delovna mesta. Kljub sicer visoki splošni stopnji brezposelnosti v EU, migranti dejansko pomagajo zapolniti vrzeli na posameznih specifičnih področjih zaposlovanja in manjkajočih spretnosti ter prispevajo k reševanju demografskih izzivov. Z delom, plačevanjem davkov, odpiranjem podjetij, ustvarjanjem novih delovnih mest in porabo aktivno spodbujajo rast evropskega gospodarstva.

Sodelovanje na natečaju

Študentje lahko na natečaju sodelujejo le prek svoje fakultete z umetniškimi ali drugimi deli, s katerimi izrazijo svoj pogled na vlogo migrantov v našem življenju.

Natečaj je namenjen študentom, starejšim od 18 let, ki študirajo na fakultetah za umetnost, novinarstvo, avdiovizualne medije in komunikologijo v katerikoli državi EU ali na Hrvaškem. Fakultete lahko oddajo izdelke, ki so avtorsko delo enega študenta ali skupine študentov. Več fakultet pa lahko predloži skupen projekt, pri čemer skupno kandidaturo prijavi le ena fakulteta v imenu vseh udeležencev.

Udeleženci lahko sodelujejo v treh kategorijah: fotografija, plakat in videoposnetek. Izdelke bo ocenila strokovna žirija, ki bo 30 evropskih finalistov povabila na podelitev nagrad v Bruselj. Fakultete, katerih študentje bodo prejeli prve nagrade v treh kategorijah ali nagrado spletne javnosti, bodo prejele 10 tisoč evrov nagrade za izobraževalne namene.

 

Za več informacij:

Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor
(Miha Šimon)
Gosposvetska cesta 83
SI-2000 Maribor
SLOVENIJA
Tel.: 02 234 21 46
E-mail: slovenija@migrantsineurope.eu

 

Vir: http://www.euekspres.eu/