Knjižnica|zmanjševanje tveganj

Which parenting style is more protective against adolescent substance use? Evidence within the European context (angleščina)

Which parenting style is more protective against adolescent substance use? Evidence within the European context (angleščina)

Which parenting style is more protective against adolescent substance use? Evidence within the European context (angleščina)

4.6.2014 - Raziskava preučuje, ali je avtoritativni vzgojni stil (zanj sta značilna strogost in toplina) bolj varovalen pred uporabo drog v adolescenci, kot avtoritarni vzgojni stil (strogost brez topline), kot permisivni vzgojni stil (toplina brez strogosti) oziroma kot anarhični vzgojni stil (brez topline in brez strogosti).

Mephedrone: use, subjective effects and health risks (angleščina)

Mephedrone: use, subjective effects and health risks (angleščina)

25.9.2013|Raziskave

Mephedrone: use, subjective effects and health risks (angleščina)

25.9.2013 - Raziskava o vzorcih uporabe, tveganjih uporabe in potencialu odvisnosti med uporabniki mefedrona v Združenem kraljestvu.