Knjižnica|mladi

Z zdravjem povezana vedenja mladostnikov v Sloveniji - izzivi in odgovori

Z zdravjem povezana vedenja mladostnikov v Sloveniji - izzivi in odgovori

Z zdravjem povezana vedenja mladostnikov v Sloveniji - izzivi in odgovori

31.1.2013 - Izhodišča za načrtovanje politik je prva tovrstna publikacija, katere namen je oblikovanje ključnih sporočil, ki so lahko osnova za na podatkih temelječe politične odločitve, ukrepe in programe.

Mreža drog, letnik III, 1995, številka 3

Mreža drog, letnik III, 1995, številka 3

31.12.2012|Publikacije

Mreža drog, letnik III, 1995, številka 3

31.12.2012 - Medobčinska lokalna akcijska skupina (LAS) Radovljica, Bled, Bohinj. V tej številki revije Mreža drog je predstavljena Medobčinska LAS, njeni projekti in programi ter prispevki raznih strokovnjakov, ki so tu delovali.