Knjižnica/Seznam literature

Na tem seznamu najdete nekaj pomembnejših naslovov, ki obravnavajo alkohol, druge droge in druge z njimi povezane teme.

 

Beck, U. (2009). Družba tveganja: na poti v neko drugo moderno. Ljubljana: Krtina.

Dekleva, B. (1999). Ekstazi in plesne droge. Ljubljana: Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela, Pedagoška fakulteta.

Dekleva, B., Sande, M. in Purkart, B. (2003). Tri leta kasneje : uporaba drog med dijaki ob koncu srednje šole. Ljubljana: Združenje DrogArt.

Kranjc, M. in Sande, M. (2002). Iks: plesne droge: informacije za srednješolce. Ljubljana: Združenje DrogArt.

Robinsko, R. (2000). Velika knjiga o konoplji: popoln vodič po okoljski, komercialni, medicinski in duhovni rabi ene od najbolj izjemnih rastlin na zemlji. Ljubljana: samozaložba.

Sande, M. (2002). Na spidu: sintetične droge in obiskovanje prireditev elektronske glasbe. Ljubljana: Združenje DrogArt.

Sande, M. (2004). Uporaba drog v družbi tveganj: vpliv varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Sande, M. (2008). Uporaba alkohola med udeleženci maturantskih izletov: končno poročilo raziskovalne naloge. Ljubljana: Združenje DrogArt.

Sande, M. (Ur.). (2007). Na spidu 2: Stanje na področju sintetičnih drog in kokaina v Sloveniji. Ljubljana: Združenje DrogArt.

Sande, M. (Ur.). (2011). Nightlife Reconsidered. Trst: Etnoblog interkulturno društvo.