Evropsko poročilo o drogah 2019

14. junij 2019|Knjižnica|Raziskave

Nacionalni inštitut za javno zdravje predstavlja "Evropsko poročilo o drogah 2019: Trendi in razvoj", ki je osrednja publikacija Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA). Vsebuje analizo najnovejših podatkov o stanju na področju drog in odzivih nanj v Evropski uniji, na Norveškem in v Turčiji. Spremljajo ga še drugi spletni informativni viri, vključno z našim statističnim biltenom, ki predstavlja izvorne podatke. Poročilo o drogah vsebuje tudi 30 poročil o drogah po posameznih državah, kar daje vpogled v obstoječe razmere v vseh državah, ki sodelujejo v mreži EU za informacije o drogah


iz uvoda...

"Cilj centra EMCDDA je prispevati k bolj zdravi in varnejši Evropi. V ta namen zagotavljamo najboljše razpoložljive podatke, ki se lahko uporabijo za oblikovanje ozaveščenih in ciljno usmerjenih politik in ukrepov. Z našo vodilno publikacijo bodo zainteresirane strani pridobile aktualno sliko o stanju na področju drog, ki je predpogoj za oblikovanje učinkovitih ukrepov za razrešitev obstoječih problemov. Poleg tega vsebuje tudi analizo novo nastajajočih nevarnosti, kar nam omogoča, da se lahko pravočasno pripravimo na prihodnje izzive, ki se bodo pojavili na tem hitro spreminjajočem se in kompleksnem področju.

Letošnje poročilo je bilo izdano v kritičnem trenutku, ki zahteva razmislek o razvoju politik na področju drog, zlasti kar zadeva mednarodno razpravo o ustreznem nadaljnjem ukrepanju, ki bo predstavljalo nadgradnjo sklepnih ugotovitev posebnega zasedanja Združenih narodov o problematiki drog na svetovni ravni v letu 2016. V naslednjem letu bo opravljena končna ocena sedanje strategije EU na področju drog (2013–2020).

V tem obdobju se je Evropa srečala z nekaterimi dramatičnimi spremembami izzivov na področju drog, vključno s pojavom nenadzorovanih snovi. Bili smo tudi priča znatnim spremembam na trgu drog in trendov uporabe drog, prav tako pa smo poglobili svoje znanje o tem, kaj so sestavine učinkovitega ukrepanja. Spremembe smo zabeležili tudi na trgu snovi rastlinskega izvora, uvoženih v Evropo, ki ga zaznamuje povečanje obsega sintetičnih drog in proizvodnje drog v Evropi. Globalizacija in tehnološki napredek sta vplivala na to, da so si evropski oblikovalci politik začeli zastavljati drugačna strateška vprašanja."