Evropsko poročilo o drogah 2018

14. junij 2018|Knjižnica|Publikacije

Evropsko poročilo o drogah 2018: Trendi in razvoj predstavlja ažuren pogled v problematiko drog v Evropi in odzive na težave. Osrednje poročilo je bilo pripravljeno po natančnem pregledu podatkov o nastajajočih vzorcih in porajajočih se vprašanjih na evropski in nacionalni ravni. Letos poročilo dopolnjuje še 30 spletnih poročil o drogah v posameznih državah ter viri, ki vsebujejo popolne podatkovne nize in grafike, s pomočjo katerih je bilo mogoče pripraviti pregled po posameznih državah.


... iz Uvoda poročila:

 

Poročilo je oblikovano tako, da bodo deležniki pridobili celovito sliko o problematiki. Poleg tega bo omogočilo zgodnje opozarjanje o novih trendih v zvezi z drogami, pomagalo določiti prednostne naloge za nacionalno in strateško načrtovanje, omogočilo primerjave med državami in z zagotovitvijo podatkov o trendih podprlo ocene.

Dopolnjuje ga nedavna triletna objava z naslovom Zdravstveni in socialni odzivi na problematiko drog: evropski priročnik (2017). Letos so v zvezi s številnimi snovmi opazili skrb vzbujajoče znake povečane ravni proizvodnje drog, ki zdaj poteka v Evropi, bližje potrošniškim trgom. Tehnološki napredek ta razvoj olajšuje, evropske proizvajalce in uporabnike drog pa s svetovnimi trgi povezuje prek površinskega in temnega spleta.

Prav tako se ugotavlja, da povečana proizvodnja kokaina v Južni Ameriki zdaj vpliva na evropski trg, kar za uporabnike pomeni večje tveganje za zdravstvene težave, za kazenski pregon pa kompleksnejše izzive, ker preprodajalci spreminjajo dobavne poti in se preusmerjajo na nove. Vse več dokazov o povečani  dostopnosti in uporabi crack kokaina v Evropi je prav tako razlog za zaskrbljenost, ki jo je treba spremljati.

Nove psihoaktivne snovi, ki so na voljo na evropskih trgih drog, še naprej povzročajo težave na področju javnega zdravja in predstavljajo izziv za oblikovalce politik. Z najnovejšo zakonodajo EU se je okrepila izmenjava informacij o novih snoveh, ki se pojavljajo na trgu, skrajšal pa se je tudi čas, potreben za oceno tveganja teh snovi in njihov nadzor po vsej Evropi. Sintetični opioidi in kanabinoidi z zelo močnim učinkom povzročajo težave v različnih okoljih, v primeru derivatov fentanila pa uporabnike drog in reševalce na terenu postavljajo v nevarnejši položaj. Pri spopadanju s tem izzivom je treba ponovno opozoriti na vlogo, ki jo ima antagonist opioidov nalokson pri oblikovanju strategij za odzivanje na prevelik odmerek ter na stopnjo dostopa uporabnikov drog do te snovi. Prepričani smo, da grožnje, ki jih droge pomenijo za javno zdravje in varnost v Evropi, še naprej zahtevajo multidisciplinaren odziv na visoki ravni.

Nov akcijski načrt EU, ki je bil sprejet leta 2017, vsebuje okvir glede potrebnega sodelovanja v Evropi. Poročilo in analiza pričata o trdni podpori naših nacionalnih in institucionalnih partnerjev. Prispevki naših nacionalnih kontaktnih točk mreže Reitox in nacionalnih strokovnjakov omogočajo vzpostaviti edinstven pregled stanja na področju drog.