NPS Come of Age: A UK overview


Poročilo, ki ga je spisal Harry Shapiro, je DrugWise publikacija za leto 2016, ki temelji na na prvih objavah DrugScope-a v letih 2014 in 2015


Še link do njihove spletne strani: www.drugwise.org.uk