Analiza nelegalnega trga z marihuano v Sloveniji in ocena davčnih posledic


magistrsko delo, avtor: Petar Perić, mentor: Miroslav Verbič, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, september 2015

Avtor(ji): Petar Perić