Safety First: A Reality-Based Approach to Teens and Drugs

30. september 2015|Knjižnica|Publikacije

Priročnik na temo osveščanja mladostnikov o uporabi drog, ki temelji na razmišljanju, da je potrebno programe osveščanja mladih osnovati na podlagi znanstvenih ugotovitev in izhodiščih, da so lahko tudi na videz najbolj nepremišljeni in impulzivni najstniki zmožni kritičnega mišljenja, razumevanja in analiziranja ter prevzemanja odgovornosti za svoja vedenja.

Avtor(ji): Marsha Rosenbaum, PhD


Leto izdaje: 2014

Izdajalec: Drug Policy Alliance