Trgovina s prepovedanimi drogami skozi jugo-vzgodno Evropo (angleščina)


Skozi jugo-vzhodno Evropo že dolgo poteka več poti, po katerih trgovci z drogami le-te prevažajo iz držav izvora v Evropo.

Avtor(ji): UNODC