Globalna ocena o sintetičnih drogah 2014: stimulanti amfetaminskega tipa in nove psihoaktivne substance (angleščina)


Poročilo vsebuje analizo globalnega trga s sintetičnimi drogami, saj ocenjujejo povečano uporabo sintetičnih drog kot zaskrbljujočo. Namen poročila je zagotoviti boljše razumevanje problema na znanstvenem temelju.

Avtor(ji): UNODC