Večdimenzionalna družinska terapija za mladostnike, ki uporabljajo droge (angleščina)

30. april 2014|Knjižnica|Raziskave

Dokument se osredotoča na vključujočo obliko terapije, ki vključuje mladostnika, njegovo družino in njegovo okolje.

Avtor(ji): EMCDDA


Preučuje pet študij, ki so jih izvedli v ZDA in EU in je vključevala holistični pristop večdimenzionalne družinske terapije, ki veliko obeta, vendar ni vedno nujno uspešen, saj ni vedno lahko vključiti družine v terapijo.