World drug report 2014 (angleščina)


UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime je izdal letno poročilo o stanju na področju drog za leto 2014.

Avtor(ji): UNODC


Poročilo v prvem delu obravnava trende uporabe drog po svetu, v drugem pa se tokrat osredotoča na tematiko kontrole prekurzorjev.