Terapevtske skupnosti za obravnavo odvisnosti v Evropi (angleščina)


Poročilo obravnava razvoj terapevtskih skupnosti skozi čas in nam omogoči pregled njihove učinkovitosti kot možnosti zdravljenja odvisnosti ter vpliva na širšo skupnost.

Avtor(ji): EMCDDA