Uporaba drog, motena sposobnost vožnje in prometne nesreče (angleščina)


Publikacija zajema strnjene rezultate različnih raziskav na področju vožnje pod vplivom drog.

Avtor(ji): EMCDDA


Poleg analize podatkov o vožnji pod vplivom drog, publikacija preučuje tudi raziskave o odnosu med uporabo drog, sposobnostjo za vožnjo in prometnimi nesrečami.