Ocena politike pregona konoplje v Republiki Sloveniji, Kraljevini Nizozemski in Združenih državah Amerike


diplomsko delo, avtor: Andrej Valenčak, mentor: izr. prof. dr. Vinko Gorenak, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, marec 2013


V teoretičnem delu avtor predstavi konopljo najprej kot rastlino in v nadaljevanju kot prepovedano drogo. Omenjena je njena več tisočletna zgodovina in povezanost s človekom, prikazana njena široka uporabnost v industriji in prehrani, nekaj besed pa avtor nameni visoki medicinski vrednosti omenjene rastline. V nadaljevanju avtor predstavi konopljo kot prepovedano drogo, pri čem prikaže njeno izredno visoko razširjenost, učinke ter posledice uporabe. Predstavljen je tudi odnos Republike Slovenije do konoplje, kjer je opisana področna zakonska regulativa ter delo policije pri odkrivanju in preiskovanju kršitev zakona s področja drog. Na koncu teoretičnega dela se avtor podrobno ukvarja z različnimi pristopi do urejanja problematike drog in prikaže politiko Združenih držav Amerike kot predstavnice najstrožjega modela, politiko Kraljevine Nizozemske kot predstavnice liberalnega modela ter politiko Republike Slovenije kot predstavnice mešanega modela obravnave prepovedanih
drog.

V empiričnem delu avtor analizira in predstavi podatke, zbrane iz nacionalnih poročil omenjenih držav in njihovih pristojnih institucij s področja drog. Prvi del raziskovanja je namenjen ugotavljanju dejanskega stanja na področju drog v Republiki Sloveniji, Združenih državah Amerike ter v Kraljevini Nizozemski in avtor že tu dobi prve vtise o uspešnosti različnih strategij držav. Pri delu se osredotoči predvsem na razširjenost uporabe marihuane med splošnim prebivalstvom in mlado populacijo, zdravstvene težave in smrtnost, povezano z uporabo drog, ter na kriminaliteto s področja prepovedanih drog. V nadaljevanju raziskovalnega dela avtor dobljene rezultate med državami primerja in tako pride do zaključnih ugotovitev, kateri pristop do urejanja problematike prepovedanih drog je na določenem segmentu najbolj učinkovit in primeren. Na podlagi dobljenih rezultatov avtor uspe potrditi hipotezo in zaključi z ugotovitvijo, da je toleranten odnos do marihuane najbolj primeren način obravnavanja te droge.

 

Andrej Valenčak
Mentor: izr. prof. dr. Vinko Gorenak