Elizabeth Pisani: Sex, drugs and HIV -- let's get rational (angleščina)

19. junij 2013|Knjižnica|Video

Razmislek o strategijah zmanjševanja škode (izmenjava igel, uporaba kondomov) pri uporabi drog in pri seksu iz vidika zdravstvenega varstva: preventiva ali kurativa?