Preventing Drug Use among Children and Adolescents (angleščina)

1. avgust 2013|Knjižnica|Publikacije

Priročnik o preventivnih ukrepih na področju preprečevanja zlorabe drog med otroki in adolescenti: za starše, pedagoške delavce in delavce v skupnosti, ki temelji na opravljenih raziskavah.


Priročnik obravnava osovne principe preventive, nudi pregled varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja ter konkretneje razmmišlja o načrtovanju in izvedbi preventivnih ukrepov na področju preprečevanja zlorabe drog med otroki in adolescenti. Na koncu publikacije najdete tudi primere dobre prakse iz ZDA.