Uporaba alkohola in nedovoljenih drog ter njihov vpliv na promet (slovenščina)

1. avgust 2013|Knjižnica|Raziskave

Pregled nekaterih statističnih podatkov in informacij o vožnji in nesrečah pod vplivom alkohola in drugih drog.

Avtor(ji): Lučka Boltežar


"Nesreče v prometu so v današnji družbi vedno znova pereč problem. Prometne nezgode so v Sloveniji najpogostejši vzrok umrljivosti in drugi najpogostejši vzrok za hospitalizacijo zaradi nenamernih poškodb."