World Drug Report 2013 (angleščina)


UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime je izdal letno poročilo o stanju na področju drog za leto 2013.


Kot v večini tovrstnih dokumentov, so tudi v tem poročilu v ospredju nove sintetične droge, tveganja, ki jih prinaša njihova uporaba, predvsem pa napačno prepričanje, da če so te droge legalne, so tudi varne za uporabo. Poročilo pa seveda zajema celostno sliko stanja na področju drog, njihove uporabe, proizvodnje in preprodaje.