Preprečevanje rabe in zlorabe drog: starši med stroko in ideologijo (slovenščina)

19. junij 2013|Knjižnica|Publikacije

Knjiga govori o preventivi na področju zlorabe drog. Natančneje govori o mestu staršev v različnih politikah do drog in ponuja različna strokovna izhodišča v preventivi pred uporabo drog.

Avtor(ji): Andreja Hočevar


V knjigi Preprečevanje rabe in zlorabe drog: starši med stroko in ideologijo si lahko preberete o osnovnih pojmih, ki so povezani z drogami: uporaba oz. raba drog, zloraba drog, zasvojenost, odvisnost ipd. Knjiga predstavlja modele ukrepov, na katerih temeljijo politike preprečevanja rabe in zlorabe drog ter kakšne pristope ti modeli uporabljajo. Preberete si lahko o konkretnih politikah do drog in človekovih pravicah. V zadnjem delu knjige pa so predstavljene politike in strokovni koncepti, ki vključujejo v preventivno delovanje tudi starše.