Poročilo o drogah v Evropi: trendi in razvoj 2013 (slovenščina)


Poročilo EMCDDA (Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami) o stanju na področju drog v Evropi.

Avtor(ji): EMCDDA


"Glavne značilnosti razmer na področju drog v Evropi so v zadnjih letih ostale večinoma nespremenjene. Uporaba drog ostaja sorazmerno visoka, vendar je mogoče opaziti pozitivne spremembe, saj rekordno visoko stopnjo zagotavljanja zdravljenja spremljajo nekateri znaki zmanjševanja vbrizgavanj, števila novih uporabnikov heroina, uporabe kokaina in kajenja konoplje. Morebitni optimizem, ki bi se lahko pojavil zaradi tega, pa je treba krotiti zaradi zaskrbljenosti, da bi brezposlenost mladih in zmanjševanje storitev lahko privedla do vnovičnega pojavljanja „starih“ težav. Natančnejši pregled poleg tega kaže, da se stanje na področju drog morda zdaj spreminja in se pojavljajo „nove“ težave, ki
pomenijo izziv za sedanje modele politike in prakse: pojavljajo se nove sintetične droge in vzorci uporabe, tako na trgu prepovedanih drog kot v okviru nenadzorovanih snovi."