Parents with drug problems: how treatment helps families (angleščina)

20. februar 2013|Knjižnica|Publikacije

Prispevek osvetljuje različne poglede na starše, ki so uporabniki drog, in predstavlja, kakšen je obseg te problematike v Angliji. V njem najdemo statistične podatke o uporabnikih drog, ki se zdravijo od odvisnosti in so hkrati starši.

Ključne besede: odvisnost, terapija, starši