Heroin in možganska kemija ali kako ubežati črni luknji

6. februar 2013|Knjižnica|Publikacije

"Esej se ukvarja z vprašanji vloge nevrobioloških potencialov v zdravljenju in išče možne alternative, kot je npr.elektro-akupunktura. Teoretična izhodišča se v veliki meri prepletajo z praktičnimi avtorjevimi izkušnjami in spoznanji iz njegove komunikacije z uživalci heroina."