Mreža drog, letnik V, 1997, številka 2-4

31. december 2012|Knjižnica|Publikacije

Tematska številka Mreže drog: Paradigma zmanjševanja škode kot politika drog.


Bilten "MREŽA izvajalcev dejavnosti in programov na področju obravnavanja problemov v zvezi z uporabo DROG" je bilo glasilo, ki je udeležence Mreže in druge zainteresirane osebe, skupine in organizacije obveščalo o delu v okviru istoimenskega razvojnega projekta, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Izdalo: Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela

Glavni in odgovorni urednik: Bojan Dekleva

Številko uredili: Bojan Dekleva, Jean-Paul C Grund, Dušan Nolimal