Mreža drog, letnik IV, 1996, številka 4

31. december 2012|Knjižnica|Publikacije

Zadnja številka četrtega letnika revije Mreža drog je namenjena terenskemu delu in predstavitvi mreže Peddro.


Bilten "MREŽA izvajalcev dejavnosti in programov na področju obravnavanja problemov v zvezi z uporabo DROG" je bilo glasilo, ki je udeležence Mreže in druge zainteresirane osebe, skupine in organizacije obveščalo o delu v okviru istoimenskega razvojnega projekta, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Izdalo: Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela
Glavni in odgovorni urednik: Bojan Dekleva