Mreža drog, letnik IV, 1996, številka 3

31. december 2012|Knjižnica|Publikacije

Tretja številka Mreže drog iz leta 1996 je posvečena antropologiji. Med drugim v tej reviji najdete članke z naslovi: Turizem drog v Amazoniji, Hudičeve zelo: botanika, kemija in farmakologija, LSD kultura (kulturno . antropološki oris) in druge.


Bilten "MREŽA izvajalcev dejavnosti in programov na področju obravnavanja problemov v zvezi z uporabo DROG" je bilo glasilo, ki je udeležence Mreže in druge zainteresirane osebe, skupine in organizacije obveščalo o delu v okviru istoimenskega razvojnega projekta, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Izdalo: Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela

Glavni in odgovorni urednik: Bojan Dekleva

To številko uredil: Ivan Valenčič