Mreža drog, letnik III, 1995, številka 2

31. december 2012|Knjižnica|Publikacije

Druga številka Mreže drog iz leta 1995 je tematska številka Človek in droge. Avtorji so pogledali v preteklost in prihodnost drog, razpravljali so o raziskovanju, se poglobili v raziskavo o ibogainu in odprli druge zanimive in še danes aktualne teme.


Bilten "MREŽA izvajalcev dejavnosti in programov na področju obravnavanja problemov v zvezi z uporabo DROG" je bilo glasilo, ki je udeležence Mreže in druge zainteresirane osebe, skupine in organizacije obveščalo o delu v okviru istoimenskega razvojnega projekta, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Izdalo: Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela
Glavni in odgovorni urednik: Bojan Dekleva.
Tematsko številko "Človek in droge" uredila: Ivan Valenčin in Bojan Dekleva