Obravnava bolnika z motnjo, vezano na uživanje psihoaktivnih snovi, in komorbidno psihotično motnjo (slovenščina)

15. januar 2013|Knjižnica|Publikacije

"Dvojna diagnoza je izraz, ki označuje soobolevnost motnje, vezane na uživanje psihoaktivnih snovi (PAS), z drugo duševno motnjo. Bolniki z duševno motnjo, ki ni vezana na uživanje PAS, imajo višjo prevalenco motenj, vezanih na uživanje PAS, v primerjavi s splošno populacijo, kar neugodno vpliva na potek zdravljenja in napoved izida obeh duševnih motenj."

Avtor(ji): Nuša Šegrec, Andrej Kastelic


Prispevek je bil objavljen v Zdravniškem Vestniku, letnik 79, številka julij - avgust 2010, strani 566-574.