Jump to content

Strokovni pregled


Recommended Posts

Verjamem v prost dostop do informacij (tekst je prepisan), zato to tudi objavljam v tem delu foruma. Opomba: lahko da so v tekstu kašne napake, ali pa je prišlo do kakšnih drugih sprememb. Naj bo to bolj informacija/vodilo, da boste približno vedeli kaj vas čaka, če vas doleti strokovni pregled. Seveda vam bodo odvzeli tudi urin in kri. Svetujem vam, da omeniti zdravniku tudi kdaj ste kaj nazadnje uživali (če seveda obstaja možnost, da bi bil eden izmed testov pozitiven - je bilo tudi v drugih temah nekaj napisanega o tem). Pri nas je nažalost sistem tak, da je važno samo da je eden izmed testov pozitiven in to je dovolj. Države ne zanima, da ste vi ob odvzemu niste bili akutno pod vplivom. Mogoče boste potem lahko z odvetnikom in pritožbo lahko kaj rešili.

 

 

 

STROKOVNI PREGLED

 

Nekatera pojasnila in navodila za opravljanje zdravniške preiskave

 

Pomembni anamnestični podatki:

splošni

- poškodbe – predvsem kraniocerebralne,

- krči, bolečine,

- sladkorna bolezen, epilepsija

 

o psihoaktivnih snoveh:

- alkohol (kdaj, kaj, koliko),

- nedovoljene droge in zdravila – tudi pri urgentni zdravniški pomoči (kdaj, kaj, koliko, kako), metadonski vzdrževalni program

 

Pomembni parametri, ki jih izmerimo, opazimo pri pregledu, ali po njih povprašamo:

- telesna teža, višina

- pulz, krvni tlak, telesna temperatura, morda krvni sladkor

- vbodna mesta

 

Klinično-nevrološke preiskave

 

Pri testih, ki zahtevajo aktivno sodelovanje preiskovanca, preiskovancu na razumljiv način pojasnimo, kako naj opravi posamezni test. Test hoje in stoje, ter dotikanja kazalca s kazalcem naj najprej napravi z odprtimi nato z zaprtimi očmi.

 

Pregled oči obsega:

- opazovanje očesne veznice (pordela veznica, konjuktivitis), izgled oči (steklen-voden), povečano solzenje, povešene veke-ptosa

- preverjanje velikosti zenic, zenične reakcije na svetlobo (normalno 1-2 s)

- opazovanje očesne motorike, nistagmusa

 

Horizontalni nistagmus (3 posamezne meritve)

 

Opazujemo gibljivost očesnih zrkel. Preiskovanca prosimo, da s pogledom (samo s pogledom, glava pri tem miruje) sledi predmetu, ki ga postavimo v oddaljenost 30-40 cm v višini preiskovančevih oči. Predmet pomaknemo od središčne lege po navidezni horizontalni črti najprej levo (v času dveh sekund), potem desno.

Pri opazovanju pojava horizontalnega nistagmusa lahko predmet tudi zadržimo za 4 s na meji, ko zrkli dosežeta skrajno lego pogleda. Finonihen ustavitveni nistagmus je fiziološki, grobonihen je lahko posledica učinkovanja alkohola in drog.

 

Vertikalni nistagmus (3 posamezne meritve)

 

Opazujemo gibljivost očesnih zrkel pri premikanju predmeta po navidezni vertikalni črti.

 

Rotacijski nistagmus, nistagmus po Taschenu (pri treznih osebah do 6-9 s)

 

Če hočemo meriti rotacijski nistagmus, preiskovanca zavrtimo 5x okrog lastne osi. Vrtenje lahko opravimo tudi na vrtečem stolu. Merimo čas (v sekundah), ko uspe po hitri zaustavitvi vrtenja, preiskovanec usmeriti pogled v iztegnjeni prst, ki ga pridržimo v razdalji okoli 25cm pred njegovimi očmi.

Hoja po črti in obračanje (preverjanje koncentracije in ravnotežja)

 

Preiskovanec postavi desno nogo na začetek črte, leva noga pa je tik za desno nogo. V tem položaju, z rokami ob telesu, preiskovanec stoji, medtem, ko mu pojasnjujem, kako naj test opravi:

Napraviti mora natančno devet korakov (prsti-peta), hojo po črti prične z levo nogo, se po devetih korakih ustavi in obrne (v obratni smeri urinega kazalca) za 180 stopinj, nato nadaljuje pot (prsti-peta) po črti nazaj. Pogled preiskovanca je najprej usmerjen v stopala, roke so ves čas ob telesu, postopek naj poteka povezano brez premora.

Preiskovanec postopek ponovi z zaprtimi očmi.

(Opazujemo, ali ima motnje ravnotežja v času, ko pojasnjujemo, kako naj poskus poteka, ali prične prezgodaj hoditi, obstane med izvajanjem testa, naredi več korakov, izstopi iz črte, lovi ravnotežje z rokama, se napačno obrne).

 

Stoja na eni nogi

Preiskovanec stoji, roki sta ob telesu. Najprej naj dvigne desno nogo nekako dve dlani od tal. V tem položaju, s pogledom usmerjenim v dvignjeno nogo mora stati nekako 30 sekund (ob tem glasno šteje do 30). Potem nogo postavi na tla, nekako po desetih sekundah pa dvigne drugo (levo) nogo in stoji v tem položaju nadaljnjih 30 sekund. Celoten postopek naj ponovi še enkrat.

(Opazujemo, ali se preiskovanec pri tem maje, poskuša ujeti ravnotežje z rokami, poskakuje, predčasno stopi na vzdignjeno nogo, ima težave pri štetju, drgeta)

 

Dotikanje kazalca s kazalcem

Oči preiskovanca so zaprte, preiskovanec ima sprva roke ob telesu, nato jih dvigne v vodoravni položaj (odroči). Iztegnjeni roki počasi premika naprej in se poskuša dotakniti s konicama kazalcev obeh rok. Opazujemo, ali je uspel opraviti to nalogo, oziroma ocenimo kolikšna je bila razdalja med obema kazalcema na pričakovanem mestu dotika.

Kombinirani test za preverjanje ravnotežja in „notranje ure“ preiskovanca

Preiskovanec stoji: nogi ima skupaj, roki ob telesu. Preiskovancu razložimo, naj na znak zapre oči, nagne glavo na prsi in v tej legi počaka toliko časa, kot po njegovem mnenju traja 30 sekund. Po tem času naj vzdigne glavo, odpre oči in reče „stop“. Zdravnik pri testu opazuje nihanje preiskovančevega telesa naprej in nazaj, levo in desno ter tudi dejansko izmeri, kakšen časovni interval predstavlja za preiskovanca 30 sekund.

 

V okviru testa zabeležimo tudi druga opažanja:

zadah po alkoholu, stanje zavesti, obnašanje, razpoloženje, govor, ter ostale zunanje znake

 

Pod opombo lahko zabeležimo tudi navedbe policistov ali drugih prič o stanju zavesti. obnašanju, razpoloženju, govoru, orientaciji preiskovanca ali drugih opažanjih ob srečanju s preiskovancem, o najdenih pripomočkih za uporabo drog in drugo.

 

 

 

Razpolovni časi pomembnih učinkovin in njihovih metabolitov v krvnem serumu

 

- THC 48 min (absorpcijska faza), 3.8 ur (porazdelitvena faza), 25 ur (eliminacijska faza)

 

- 11-OH-THC 12-18 ur

- THC-COOH 25-37ur

 

- kokain 42-90 min

- metilekgonin 4-5 ur

- bezoilekgonin 5.7 ur

 

- heroin 2-9min

- 6-MAM 38min

- morfin 1.9-3.1 ure

- kodein 1.9-3.9 ure

 

- D, L-metadon 24-26 ur

 

- amfetamini 7-8 ur

 

 

Časovni interval po uporabi droge, v katerem je izvid imunokemijskega testa v urinu praviloma še pozitiven

 

- alkohol 7 do 12 ur (odvisno od dosežene konc. alkohola v krvi)

- amfetamini 48ur

- barbiturati 24 ur (kratkodelujoči), 2-3 tedne (dolgodelujoči - fenbarbital)

- benzodiazepini 3 dni

- kanabis 3 dni do 4 tedne (glede na pogostost jemanja)

- kokain 6 do 8 ur (metaboliti 2 do 4 dni)

- heroin 36 do 72 ur (metaboliti!)

- morfij 48 do 72 ur

- metadon 3 dni

- kodein 4 do 5 dni

- folkodin 2 tedna

- PCP 6 do 48 ur

Link to comment

chopstiX, eno vprašanje, če sem prav razumela, velja to za preglede, ki jih odredi policist, drži? Glede na to, da se začne s 1. 7. 2011 izvajati nova zakonodaja na področju varnosti v cestnem prometu, me zanima kako je zdaj z urinskimi testi. Kolikor razumem, se bo zdaj testiralo samo še za prisotnost psihoaktivnih snovi v krvi, nič več v urinu. Torej veljajo podatki o razpolovnih časih v krvi?

Link to comment

Ne vem kako bo s 1.7. Če bodo gledal samo kri je to plus za vse. A to si prebrala v novem zakonu al kje? Treba pa se je zavedat neki: razpolovni čas ni enako kot so mejne vrednosti za zaznavo neke substance (meja zaznavnosti metode - LOD; meja kvantifikacije metode - LOQ -> WIKI, če koga zanima). Pol se pa lahko tle zraven vmeša še "cut off" vrednosti. Kakor vem, tega niso uporabljal pri nas (lahko se motim), baje pa se to uporablja v nekaterih EU državah..beri: npr. trava, ločjo med tem a si ti akutno zadet ali si kroničen kadilec. Ker pri nas jih to pač ne zanima.

 

Nisem preveč dober v pravu..ampak vseeno:

 

266. člen zakona o kazenskem postopku določa naloge zdravnika pri storkovnem pregledu:

 

266. člen

 

(1) Telesni pregled obdolženca se opravi tudi brez njegove privolitve, če je treba dognati dejstva, ki so pomembna za kazenski postopek. Telesni pregled drugih oseb se sme opraviti brez njihove privolitve samo tedaj, če je treba dognati, ali je na njihovem telesu določena sled ali posledica kaznivega dejanja.

 

(2) Odvzem krvi in druga zdravniška dejanja, ki se po pravilih zdravniške znanosti opravijo zaradi analize in ugotovitve drugih dejstev, pomembnih za kazenskih postopek, se smejo opraviti tudi brez privolitve tistega, ki se pregleda, razen če bi zaradi tega nastala škoda za njegovo zdravje.

 

(3) Ni dovoljeno, da bi se pri obdolžencu ali priči uporabili zdravniški posegi ali da bi se jima dala takšna sredstva, s katerimi bi se vplivalo na njuno voljo pri izpovedovanju.

133. člen ZVCP pa določa sam strokovni pregled:

 

133.člen

 

(1) Strokovni pregled iz četrtega odstavka 129. člena in drugega odstavka 131. člena tega zakona obsega zdravniški pregled, s katerim se ugotavljajo znaki motenj v vedenju, ki lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu, in odvzem vzorcev krvi, urina ali drugih telesnih tekočin oziroma tkiv zaradi ugotavljanja prisotnosti alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki vplivajo na zmožnost varne udeležbe v cestnem prometu.

 

(2) Obseg odvzema vzorcev iz prejšnjega odstavka se določi glede na potrebe preiskave, s katero se ugotavlja prisotnost navedenih snovi v organizmu.

 

(3) O strokovnem pregledu mora zdravnik takoj izdelati pisno mnenje, kri, urin, drugo telesno tekočino oziroma tkivo mora takoj izročiti policistu, ki jih mora poslati v najbližjo pooblaščeno strokovno ustanovo oziroma laboratorij, kjer se opravi analiza. Ustanova oziroma laboratorij mora opraviti analizo najkasneje v petnajstih dneh in o rezultatih takoj obvestiti tistega, ki je odredil strokovni pregled.

 

(4) Če zaradi zdravstvenega stanja ali iz drugega, s tem povezanega objektivnega vzroka ni mogoče opraviti celotnega strokovnega pregleda, mora zdravnik opraviti tisti del pregleda, ki ga je mogoče opraviti, in podati mnenje o znakih motenj v vedenju, ki kažejo na vpliv alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

 

(5) Analizo krvi, urina, drugih telesnih tekočin in tkiva opravljajo pooblaščeni laboratoriji, ki imajo ustrezno usposobljene delavce in opremo.

 

(6) Laboratorije iz prejšnjega odstavka pooblasti minister, pristojen za zdravje, ter predpiše način in postopek ustreznih pregledov in analiz.

 

(7) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 400 eurov.

Link to comment

V novem zakonu, torej Zakonu o pravilih cestnega prometa (Ta zakon začne veljati 1. aprila 2011, uporabljati pa se začne 1. julija 2011.) je strokovni pregled opredeljen v 108. členu in še vedno piše, da se odvzame kri, urin ali druge telesne tekočine oziroma tkiva. Tako da očitno še vedno tako drži. Glede tega, da bi pregledovali samo kri (in slino) smo se pogovarjali na predavanju s policistom. Očitno v zakonu ostaja vse.

 

Pa hvala za zanimive informacije. ;)

Link to comment
  • 2 years later...

imam eno vprašanje glede pregleda če te ustavi policaj med vožnjo

 

npr da me ustavi policist, reče da naj izstopim iz avta in mi pove da bo izvedel test s katerim bo ugotavljal ali sem pod vplivom drog (ne alkohola)

 

če jaz zavrnem ta test in v sebi nimam nobene substance ali me bo policaj peljal na odvzem krvi oz k zdravniku na pregled? kolikor vem te pregledi stanejo €€€ in če se izkažejo za negativne, jih mora poravnati policija, kar pa jim ni všeč. glede na to da so kazni kar visoke bi se pomoje kar splačalo mal zablefirat in zavrnit vse, pol pa naj policaj sam oceni ali upa tvegat da ga bo šef napizdil ker je narobe ocenil situacijo ali ne.

 

isto me zanima za alkotest: če ga zavrnem ker sem trezen pa me odpeljejo na odvzem krvi pa se izkaže za negativno ali v tem primeru tudi policija plača?

Link to comment

imam eno vprašanje glede pregleda če te ustavi policaj med vožnjo

 

npr da me ustavi policist, reče da naj izstopim iz avta in mi pove da bo izvedel test s katerim bo ugotavljal ali sem pod vplivom drog (ne alkohola)

 

če jaz zavrnem ta test in v sebi nimam nobene substance ali me bo policaj peljal na odvzem krvi oz k zdravniku na pregled? kolikor vem te pregledi stanejo €€€ in če se izkažejo za negativne, jih mora poravnati policija, kar pa jim ni všeč. glede na to da so kazni kar visoke bi se pomoje kar splačalo mal zablefirat in zavrnit vse, pol pa naj policaj sam oceni ali upa tvegat da ga bo šef napizdil ker je narobe ocenil situacijo ali ne.

 

isto me zanima za alkotest: če ga zavrnem ker sem trezen pa me odpeljejo na odvzem krvi pa se izkaže za negativno ali v tem primeru tudi policija plača?

 

Če zavrneš alkotest, te peljejo na strokovni pregled. Če zavrneš tudi strokovni pregled, je to izguba vozniškega dovoljenja plus denarna kazen. Enako velja za droge.

 

V nobenem primeru pregleda ne plača Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska postaja v kateri je policist zaposlen ali celo policist osebno, temveč se stroški krijejo iz proračuna.

Link to comment
  • 5 years later...

Torej, če prav razumem... Če v noči iz sobote na nedeljo vzamem 2 ekstezija in 1g speed in me pač v podnedeljek zjutraj ustavijo policaji in me odpeljejo na odvzem krvi in urina bom na testu padel?  Torej sem v tem primeru vozil pod vplivom substanc, čeprav je od efekta drog, minilo že vsaj 24 ur? Se motim? Ha, ta je pa dobra :)

Edited by deltron
Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Privacy Policy.