Jump to content

Razvrstitev prepovedanih drog


Recommended Posts

Prepovedane droge so razvrščene v eno od naslednjih treh skupin glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi, ki je lahko posledica njihove zlorabe ter glede na uporabo v medicini:

 

Skupina I: rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se ne uporabljajo v medicini;

 

Skupina II: rastline in substance, ki so zelo nevarne zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini;

 

Skupina III: rastline in substance, ki so srednje nevarne zaradi posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini.

 

SKUPINA I.

 

1. 4-METILTIOAMFETAMIN (4-MTA; C10H15NS)

2. ACETIL-ALFA-METIL-FENTANIL (C22H28N2O)

3. ACETORFIN (C27H35NO5)

4. ALFA-ACETILMETADOL (C23H31NO2)

5. ALFA-METILFENTANIL (C23H30N2O)

6. ALFAPRODIN (C16H23NO2)

7. BETA-HIDROKSI-3-METILFENTANIL (C23H30N2O2)

8. BETA-HIDROKSIFENTANIL (C22H28N2O2)

9. BETAPRODIN (C16H23NO2)

10. DEZOMORFIN (C17H21NO2)

11. DIETILTRIPTAMIN (DET; C14H20N2)

12. DIHIDROETORFIN (C25H35NO4)

13. DIMETILHEPTILTETRAHIDROKANABINOL (DMHP; C25H38O2)

14. DIMETILTRIPTAMIN (DMT;(C12H16N2)

15. DIMETOKSIAMFETAMIN (DMA; C11H17NO2)

16. DIMETOKSIBROMAMFETAMIN (DOB; (C11H16BrNO2)

17. DIMETOKSIETILAMFETAMIN (DOET; C13H21NO2)

18. DIMETOKSIMETILAMFETAMIN (STP, DOM; C12H19NO2)

19. EKGONIN (njeni estri in derivati, pretvorljivi v ekgonin in kokain; C9H15NO3)

20. ETICIKLIDIN (PCE; C14H21N)

21. ETORFIN (C25H33NO4)

22. ETRIPTAMIN (C12H16N2)

23. FENCIKLIDIN (PCP; C17H25N)

24. FENETILFENILACETOKSIPIPERIDIN (PEPAP; C21H25NO2)

25. HEROIN (C21H23NO5)

26. HIDROKSIMETILENDIOKSIAMFETAMIN (N-OH MDA; C10H13NO3)

27. KHAT (KAT)

28. KATINON (C9H11NO)

29. KETOBEMIDON (C15H21NO2)

30. KOKA (Listi rastline koka, Erythroxylon coca Lam., Erythroxylaceae);Listi rastline koka, razen listov iz katerih je odstranjen ves ekgonin, kokain in vsi drugi ekgoninski alkaloidi

31. KONCENTRAT OPIJEVEGA MAKA (Papaver somniferum L.) Material, ki nastane v postopku predelave

opijevega maka (ali makove slame) do koncentrata njegovih alkaloidov, kadar je tak material v prometu

32. KONOPLJA

- rastlina

- smola

- ekstrakti

- tinkture

Cannabis sativa L.

- herba

- smola

- ekstrakti

- tinkture

33. LEVOMETORFAN (C18H25NO)

34. LEVORFANOL

35. LIZERGID (LSD; C20H25N3O)

36. MESKALIN (C11H17NO3)

37. METILAMINOREKS (C10H12N2O)

38. METILBENZODIOKSOLIL BUTANAMIN (MBDB; C12H17O2N)

39. METILENDIOKSIAMFETAMIN (MDA; C10H13NO2)

40. METILENDIOKSIETILAMFETAMIN (MDE; C12H17NO2)

41. METILENDIOKSIMETAMFETAMIN (MDMA; C11H15NO2)

42. METILFENILPROPIONOKSIPIPERIDIN (MPPP; C15H21NO2)

43. METILFENTANIL in njegovi cis in trans izomeri (C23H30N2O)

44. METILTIOFENTANIL (C21H28N2OS)

45. METKATINON (C10H13NO)

46. METOKSIMETILENDIOKSIAMFETAMIN (MMDA; C11H15NO3)

47. MORFIN N-METILBROMID (C17H19NO3.CH3Br)

48. MORFIN N-OKSID (C17H19NO4)

49. PARA-FLUORFENTANIL (C22H27FN2O)

50. PARAHEKSIL (C22H32O2)

51. PARAMETOKSIAMFETAMIN (PMA; C10H15NO)

52. PSILOCIBIN (C12H17N2O4P)

53. PSILOCIN (C12H16N2O)

54. ROLICIKLIDIN (PHP, PCPY; C16H23N)

55. TENOCIKLIDIN (TCP; C15H23NS)

56. TETRAHIDROKANABINOL naslednje izomere: D6a(10a), D6a(7), D7, D8, D9, D10, D9(11) in njegove stereokemične variante (C21H30O2)

57. TIOFENTANIL (C20H26N2OS)

58. TRIMETOKSIAMFETAMIN (TMA; C12H19NO3)

 

Naknadno so bili leta 2004 v skupino I dodani še:

TRIMETOKSIAMFETAMIN2 (TMA-2; C12H19NO3)

DIMETOKSIJODOFENETILAMIN (2C-I; C10H14O2NI)

DIMETOKSIPROPILTIOFENILETANAMIN (2C-T-2; C12H19O2NS)

DIMETOKSIPROPILTIOFENETILAMIN (2C-T-7; C13H21O2NS)

 

Naknadno je bil leta 2009 v I. skupino uvrščen še BENZILPIPERAZIN (1-benzilpiperazin; C11H16N2)

 

Naknadno je bil leta 2011 v skupino I dodan še MEFEDRON (4-MMC; C11H15NO)

 

SKUPINA II.

 

59. ACETILHIDROKODEIN (C20H25NO4)

60. ACETILMETADOL (C23H31NO2)

61. ALFA-MEPRODIN (C17H25NO2)

62. ALFA-METADOL (C21H29NO)

63. ALFA-METILTIOFENTANIL (C21H28N2OS)

64. ALFENTANIL (C21H32N6O3)

65. ALILPRODIN (C18H25NO2)

66. AMFETAMIN (C9H13N)

67. ANILERDIN (C22H28N2O2)

68. BENZETIDIN (C23H29NO3)

69. BENZILMORFIN (C24H25NO3)

70. BETA-ACETILMETADOL (C23H31NO2)

71. BETA-MEPRODIN (C17H25NO2)

72. BETA-METADOL (C21H29NO)

73. BEZITRAMID (C31H32N4O2)

74. BUPRENORFIN (C29H41NO4)

75. DEKSAMFETAMIN (C9H13N)

76. DEKSTROMORAMID (C25H32N2O2)

77. DEKSTROPROPOKSIFEN (C22H29NO2)

78. DIAPROMID (C12H19NO3)

79. DIETILTIAMBUTEN (C16H21NS2)

80. DIFENOKSILAT (C30H32N2O2)

81. DIFENOKSIN (C28H28N2O2)

82. DIHIDROKODEIN (C18H23NO3)

83. DIHIDROMORFIN (C17H21NO3)

84. DIMEFEPTANOL (C21H29NO)

85. DIMENOKSADOL (C20H25NO3)

86. DIMETILTIAMBUTEN (C14H17NS2)

87. DIOKSAFETIL BUTIRAT (C22H27NO3)

88. DIPIPANON (C24H31NO)

89. DROTEBANOL (C19H27NO4)

90. ETILMETILTIAMBUTEN (C15H19NS2)

91. ETILMORFIN (C19H23NO3)

92. ETOKSERIDIN (C18H27NO4)

93. ETONITAZEN (C22H28N4O3)

94. FENADOKSON (C23H29NO2)

95. FENAMPROMID (C17H26N2O)

96. FENAZOCIN (C22H27NO)

97. FENETILIN (C18H23N5O2)

98. FENOMORFAN (C24H29NO)

99. FENOPERIDIN (C18H27NO4)

100. FENTANIL (C22H28N2O)

101. FOLKODIN (C23H30N2O4.H2O)

102. FURETIDIN (C21H31NO4)

103. HIDROKODON (C18H21NO3)

104. HIDROKSIPETIDIN (C15H21NO3)

105. HIDROMORFINOL (C17H21NO4)

106. HIDROMORFON (C17H19NO3)

107. IZOMETADON (C21H27NO)

108. KLONITAZEN (C20H23ClN4O2)

109. KODEIN (C18H21NO3.H2O)

110. KODOKSIM (C20H24N2O5)

111. KOKAIN (C17H21NO4)

112. LEFETAMIN (SPA; C16H19N)

113. LEVOFENACILMORFAN (C24H27NO2)

114. LEVOMETAMFETAMIN (C10H15N)

115. LEVOMORAMID (C25H32N2O2)

116. MEKLOKALON

117. METADON (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanon)

118. METADON - (intermediat; 4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan)

119. METAKVALON

120. METAMFETAMIN

121. METAZOCIN

122. METILAMFETAMIN RACEMAT

123. METILDEZORFIN

124. METILDIHIDROMORFIN

125. METILFENIDAT

126. METOPON

127. MIROFIN

128. MORAMID (intermediat; 2-metil-3-morfolin-1,1-difenilpropan karboksilna kislina)

129. MORFERIDIN

130. MORFIN

131. N-ETILAMFETAMIN

132. NIKODIKODIN

133. NIKOKODIN

134. NIKOMORFIN

135. NORACIMETADOL

136. NORKODEIN

137. NORLEVORFANOL

138. NORMETADON

139. NORMORFIN

140. NORPIPANON

141. OKSIKODON

142. OKSIMORFON

143. OPIJ (Posušen mlečni sok opijskega maka (Papaver somniferum L.)

144. PENTAZOCIN

145. PETIDIN

146. PETIDIN (intermediat A; 4-ciano-1-metil-4-fenilpiperidin)

147. PETIDIN (intermediat B; etilni ester 4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline)

148. PETIDIN (intermediat C; 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilna kislina)

149. PIMINODIN

150. PIRITRAMID

151. PIROVALERON

152. PROHEPTAZIN

153. PROPERIDIN

154. PROPILHEKSEDRIN

155. PROPIRAM

156. RACEMETORFAN

157. RACEMORAMID

158. RACEMORFAN

159. REMIFENTANIL

160. SEKOBARBITAL

161. SUFENTANIL

162. TEBAIN

163. TEBAKON

164. TILIDIN

165. TRIHEKSIFENIDIL

166. TRIMEPERIDIN

167. ZIPEPROL

 

Naknadno je bil leta 2007 v II. skupino uvrščen še ORIPAVIN (3-O-demetiltebain; 6,7,8,14-tetradehidro-4,5-alfa-epoksi-6-metoksi-17-metilmorfinan-3-ol; C18H19NO3)

 

Naknadno je bil leta 2010 v II. skupino uvrščen še TAPENTADOL (C14H23NO)

 

SKUPINA III.

 

a.1.0. Barbituratni in nebarbituratni hipnotiki in antiepileptiki (razen hipnotičnih benzodiazepinov)

 

168. ALOBARBITAL

169. AMINOREKS

170. AMOBARBITAL

171. BARBITAL

172. BRALOBARBITON

173. BUTALBITAL

174. BUTOBARBITAL

175. CIKLOBARBITAL

176. ETINAMAT

177. ETKLORVINOL

178. FENOBARBITAL

179. GLUTETIMID

180. MEPROBAMAT

181. METILFENOBARBITAL

182. METIPRILON

183. PENTOBARBITAL

184. SEKBUTABARBITAL

185. VINILBITAL

 

b.1.0. Benzodiazepinski anksiolitiki in hipnotiki

 

186. ALPRAZOLAM

187. BROMAZEPAM

188. BROTIZOLAM

189. CINOLAZEPAM

190. DELORAZEPAM

191. DIAZEPAM

192. ESTAZOLAM

193. ETIL LOFLAZEPAT

194. FLUDIAZEPAM

195. FLUNITRAZEPAM

196. FLURAZEPAM

197. HALAZEPAM

198. HALOKSAZOLAM

199. KAMAZEPAM

200. KETAZOLAM

201. KLOBAZAM

202. KLOKSAZOLAM

203. KLONAZEPAM

204. KLORAZEPAT (monokalijeva in dikalijeva sol)

205. KLORDIAZEPOKSID

206. KLOTIAZEPAM

207. LOPRAZOLAM

208. LORAZEPAM

209. LORMETAZEPAM

210. MEDAZEPAM

211. MIDAZOLAM

212. NIMETAZEPAM

213. NITRAZEPAM

214. NORDAZEPAM

215. OKSAZEPAM

216. OKSAZOLAM

217. PINAZEPAM

218. PRAZEPAM

219. TEMAZEPAM

220. TETRAZEPAM

221. TRIAZOLAM

222. ZOLPIDEM (C19H21N3O)

 

c.1.0. Stimulansi in anorektiki (arilalkilaminski in drugi)

 

223. ALILOKSIDIMETOKSIFENETILAMIN 2

224. AMFEPRAMON

225. BENZFETAMIN

226. BROMDIMETOKSIFENETILAMIN

227. BUTANAMIN

228. FENDIMETRAZIN

229. FENKAMFAMIN

230. FENPROPOREKS

231. FENTERMIN

232. KATIN

233. LEFETAMIN

234. MAZINDOL

235. MEFENOREKS

236. MESOKARB

237. PEMOLIN

238. PIPRADROL

239. GHB (C4H8O3)

 

V seznam so vključene tudi izomere navedenih učinkovin, če so takšne izomere možne za določeno kemijsko zgradbo in če izomere niso posebej izvzete; nadalje: estri in etri (na splošno: oblike učinkovin) vseh učinkovin v tem seznamu, razen če so vključeni v druge sezname (skupina I in III); nadalje: soli učinkovin in njihovih estrov, etrov in izomer, kadarkoli je eksistenca takšnih soli možna.

 

 

Junij 2013 EDIT:

Dodano na seznam prepovedanih:

 

AMT

4FA

MEC

MDPV

butilon

metilon

etkatinon

metoksetamin

2C-T-2

2ce

25I-NBOMe

25C-NBOMe

5-MeO-MiPT

 

Vključno z nekaterimi izomeri zgoraj naštetih.

 

eno vprašanje...kaj pa pentedron...kam pa to spada....al pa več info o tem...thx
Link to comment
  • Replies 173
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Pentedron je pri nas zaenkrat še legalna substanca saj ni bila vključena v zadnji popravek seznama prepovedanih drog.

 

2-(methylamino)-1-phenylpentan-1-one or α-methylamino-valerophenone

 

Pentedron izomera metiletkatinona je uvrščena v zadnji seznam prepovedanih substanc, ki ga je gospa Bratušek podpisala 18. julija 2013.

 

LP

Link to comment
  • 1 month later...

A je bil kdo že kdaj obsojen na podlagi teh for z izomerami (ala dom prepovedan, 2c-e izomera doma, 2c-e prepovedan)?

 

Ker sem malo razmišljal in to ti hitro pripelje do absurdnih situacij. Recimo MDMA je C11H15NO2, lokalni anestetik Butamben pa tudi C11H15NO2. In po tem sta zakonsko gledana oba prepovedana. Poleg tega, če to z izomerami ni problematično, zakaj so pri prepovedih poleg navedene še izomere?

 

Imo tole malce smrdi.

Link to comment

Sedaj mi pa res ni jasno, napisal sem dolg odk in ga ni nikjer :/

 

Uglavnem, mogoče tisti ki je avtor tega ni poznal dobro kemije in da obstajajo različne vrste izomer?

 

Kot drugo, po kakšnem ključu se sploh prepoveduje droge? A to dobivamo kakšna priporočila iz EU? Ker ta zadnja ima par čudnih. Recimo 25i in 25c nbome sta prepovedna 25b, 25d in še vsi ostali pa ne, čeprav je cela družina nevarna. 5 in 6 apb po poročanju uporabnikov veliko redkeje povzročata težave s comedowni in podobnim, 5-MAPB pa pogosteje (tudi ob normalni rabi). Pa recimo MPA.... je bilo to sploh popularno? Povzročalo težave?

Link to comment

25I-NBOME se je izkazal za dosti bolj nevarnega, kot pa njegovi sorodniki B, C, D, .. Tudi iz lastnih izkušenj lahko povem, da je I-nbome lahko sprožil ljudem klik in se jim je milo rečeno zmešalo. Od tega, da so se hoteli vreči v ogenj (in bi tudi se z nasmehom na ustih če osebe ne bi ustavili) do primerov, ko so osebe pod vplivom videle bitke iz presteklosti kako se dogajajo, zgodb na internetu kako se ljudje mečejo histerično iz blokov je tudi kar nekaj. Uglavnem I-nbome vpliva na nekaj na kar ostali nbometi ne.

 

Po kakšnem ključu se jih prepoveduje... hmm to kar pride iz EU ;)

Link to comment

Kolikor sem jaz razumel probleme nbomejev sta bila glavna dva da so jih dilerji prodajali kot lsd in potem je pač folk vzel preveč, drugo, praši so smešno poceni, aktivni v ug/mg in če greš to snifat...

 

Kar pride iz EU, kako pa ima potem še nekaj držav legalne apbje, 4-fa, mxe, ....

Link to comment

Pri nas je bilo tako, da so se letos poleti odločili na Ministrstvu za zdravje, da prepovejo vse kar je prepovedano v neighbouring countries. Jim je pa nekaj substanc malce ušlo ;).

 

Te prepovedi grejo zelo tako... bolj glede na to kaj je v EU prepovedano.

Link to comment
  • 1 month later...

Vem, da so prepovedani fluoramfetamini in metamfetamini, se mi je pa pojavilo eno zanimivo vprašanje - bi bil prepovedan tudi recimo 2,4-FA (se pravi da ima fluor na 2. in 4. mestu) in podobni? Ker kolikor jaz zastopim zakon bi takšni morali biti dovoljeni.

 

Ali pa recimo tole. 4-ho in 4-po dmt sta prepovedana (to je tisto iz gob). Ampak izkaže se, da se da dušik v molekuli zamenjati s kisikom in še vedno dobiti nekaj aktivnega. Recimo https://en.wikipedia.org/wiki/Dimemebfe je 5-meo-dmt s takšno spremembo. Torej bi bil tudi tako spremenjen 4-ho-dmt legalen?

Edited by mirza3
Link to comment

Vem, da so prepovedani fluoramfetamini in metamfetamini, se mi je pa pojavilo eno zanimivo vprašanje - bi bil prepovedan tudi recimo 2,4-FA (se pravi da ima fluor na 2. in 4. mestu) in podobni? Ker kolikor jaz zastopim zakon bi takšni morali biti dovoljeni.

 

Na podlagi prepovedi 4-FA so prepovedane vse možne izomere te spojine, torej premetavanje enakega števila atomov enake snovi v molekuli, ne pa tudi dodajanje ali odvezmanje atomov, torej so vsi fluoroamfetamini z več kot enim fluorovim atomom na fenilni funkcionalni skupini molekule legalni.

 

 

 

Ali pa recimo tole. 4-ho in 4-po dmt sta prepovedana (to je tisto iz gob). Ampak izkaže se, da se da dušik v molekuli zamenjati s kisikom in še vedno dobiti nekaj aktivnega. Recimo https://en.wikipedia.org/wiki/Dimemebfe je 5-meo-dmt s takšno spremembo. Torej bi bil tudi tako spremenjen 4-ho-dmt legalen?

 

Tudi zamenjava atomov različnih elementov v molekuli pri izomerah ni možna, temveč gre za drugo snov. Tudi takšne snovi so legalne dokler jih ne prepovejo.

Link to comment

Pomojem niti ni nujno, da so učinki podobni, važno, da so všeč veliko ljudem. Tudi če bi 2,4-FA imel učinke zelo podobne benzotom in torej obratne od učinkov 2-FA/4-FA, bi se znalo zgoditi, da bi postal popularen. Sicer ne pri isti skupini uporabnikov, ampak niti ni pomembno (ja vem, da je bil ekstremen primer :D ). Sicer pa, glede na to, da so razni FAji in FMAji že prepovedani po velikih delih EU, bomo mogoče videli tudi kaj takega.

Link to comment

Glih dans sm razmišlu, kok je to naret če te dobijo z neko substanco ko je legalna oz. je sploh ni na seznamu dovoljenih/prepovedanih drog, a lahk policaju rečeš da brezveze da ti uzema ker si si naroču povsem legalno prek neta al so lahk vseen kake komplikacije kao z kakšnim namenu si si to kupu?

Link to comment

Glih dans sm razmišlu, kok je to naret če te dobijo z neko substanco ko je legalna oz. je sploh ni na seznamu dovoljenih/prepovedanih drog, a lahk policaju rečeš da brezveze da ti uzema ker si si naroču povsem legalno prek neta al so lahk vseen kake komplikacije kao z kakšnim namenu si si to kupu?

 

Zasežejo ti, dajo na analizo, in če se kasneje izkaže, da ne gre za prepovedano snov, ti jo vrnejo.

Link to comment

^^Aha, pol se pravi da nima veze z kakim namenu si si kupu, lahk policaju brez skrbi poveš da ni njegova stvar kje iz zakaj si si to kupu in počakaš na rezultate analize pa je to to? :) thx

EDIT: aja, še celo nazaj dobiš? hahah no ja sej logičn :D

Edited by DMT
Link to comment
  • 2 weeks later...

bolj zanimiva je situacija, da ti naročiš nekaj legalnega, prodajalec ti pa pošlje nekaj nelegalnega

 

če lahko dokažeš, da si ti naročil nekaj legalnega in si po krivdi prodajalca dobil nekaj nelegalnega, a se ti zgodi še kaj, razen da ti stvar vzamejo?

Link to comment

bolj zanimiva je situacija, da ti naročiš nekaj legalnega, prodajalec ti pa pošlje nekaj nelegalnega

 

če lahko dokažeš, da si ti naročil nekaj legalnega in si po krivdi prodajalca dobil nekaj nelegalnega, a se ti zgodi še kaj, razen da ti stvar vzamejo?

 

Če res lahko dokažeš, da si naročil legalno stvar, potem se spravijo na prodajalca.

Link to comment

Žal seznam ni bil dopolnjen v celoti. 5. augusta 2013 so bile dodane sledeče substance: http://www.uradni-list.si/1/content?id=114106

Bom popravil tudi seznam v prvem postu. Kar se tiče 3-MMCja je pri nas prepovedan že od leta 2011 kot izomera 4-MMC vendar se to v praksi ni izvajalo verjetno zato ker policisti niso imeli pojma.

 

 

Če res lahko dokažeš, da si naročil legalno stvar, potem se spravijo na prodajalca.

Če je prodajalec v tujini mu ne morejo nič. Razen če gre za hude kršitve oz. velike denarje.

Link to comment

ubistvu je tukaj veliko zanimivih vprašanj

 

>Če je prodajalec v tujini mu ne morejo nič. Razen če gre za hude kršitve oz. velike denarje.

kaj pa recimo tako: ti si pri prodajalcu iz tujine naročil v sloveniji legalno snov, on ti je po pomoti poslal neko drugo snov, ki je pri njih legalna, pri nas ne

a ni tukaj prodajalec bolj kriv kakšne malomarnosti oziroma nečasa podobnega...

 

ali pa recimo v http://www.uradni-list.si/1/content?id=114106 piše, da začne uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu

zdaj, če si ti še pred objavo naročil iz kitajske 1kg mxeja z najpočasnejšo dostavo (ki zna trajat tud par tednov), potem je tudi težko rečt, da si naredil kaj narobe

ko si ti kupoval ni bil mxe prepovedan, niti nisi vedel da bo postal prepovedan... tuki bi bilo pomoje prav, da bi kitajcu stvar poslali nazaj, on naj ti pa vrne denar... ne ti ne on nista storila ničesar narobe

 

 

pa imo je tisti del glede izomer slabo napisan in bi ga bilo treba črtat/popravit

še država se tega očitno zaveda, ker prepovejo vsako posebej... ne piše recimo da je prepovedan 4-fa in potem iz tega sklepaj ta sta tudi 2-fa in 3-fa, ampak točno pišejo vsi

Edited by mirza3
Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Privacy Policy.