Jump to content

Razvrstitev prepovedanih drog


Recommended Posts

Prepovedane droge so razvrščene v eno od naslednjih treh skupin glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi, ki je lahko posledica njihove zlorabe ter glede na uporabo v medicini:

 

Skupina I: rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se ne uporabljajo v medicini;

 

Skupina II: rastline in substance, ki so zelo nevarne zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini;

 

Skupina III: rastline in substance, ki so srednje nevarne zaradi posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini.

 

SKUPINA I.

 

1. 4-METILTIOAMFETAMIN (4-MTA; C10H15NS)

2. ACETIL-ALFA-METIL-FENTANIL (C22H28N2O)

3. ACETORFIN (C27H35NO5)

4. ALFA-ACETILMETADOL (C23H31NO2)

5. ALFA-METILFENTANIL (C23H30N2O)

6. ALFAPRODIN (C16H23NO2)

7. BETA-HIDROKSI-3-METILFENTANIL (C23H30N2O2)

8. BETA-HIDROKSIFENTANIL (C22H28N2O2)

9. BETAPRODIN (C16H23NO2)

10. DEZOMORFIN (C17H21NO2)

11. DIETILTRIPTAMIN (DET; C14H20N2)

12. DIHIDROETORFIN (C25H35NO4)

13. DIMETILHEPTILTETRAHIDROKANABINOL (DMHP; C25H38O2)

14. DIMETILTRIPTAMIN (DMT;(C12H16N2)

15. DIMETOKSIAMFETAMIN (DMA; C11H17NO2)

16. DIMETOKSIBROMAMFETAMIN (DOB; (C11H16BrNO2)

17. DIMETOKSIETILAMFETAMIN (DOET; C13H21NO2)

18. DIMETOKSIMETILAMFETAMIN (STP, DOM; C12H19NO2)

19. EKGONIN (njeni estri in derivati, pretvorljivi v ekgonin in kokain; C9H15NO3)

20. ETICIKLIDIN (PCE; C14H21N)

21. ETORFIN (C25H33NO4)

22. ETRIPTAMIN (C12H16N2)

23. FENCIKLIDIN (PCP; C17H25N)

24. FENETILFENILACETOKSIPIPERIDIN (PEPAP; C21H25NO2)

25. HEROIN (C21H23NO5)

26. HIDROKSIMETILENDIOKSIAMFETAMIN (N-OH MDA; C10H13NO3)

27. KHAT (KAT)

28. KATINON (C9H11NO)

29. KETOBEMIDON (C15H21NO2)

30. KOKA (Listi rastline koka, Erythroxylon coca Lam., Erythroxylaceae);Listi rastline koka, razen listov iz katerih je odstranjen ves ekgonin, kokain in vsi drugi ekgoninski alkaloidi

31. KONCENTRAT OPIJEVEGA MAKA (Papaver somniferum L.) Material, ki nastane v postopku predelave

opijevega maka (ali makove slame) do koncentrata njegovih alkaloidov, kadar je tak material v prometu

32. KONOPLJA

- rastlina

- smola

- ekstrakti

- tinkture

Cannabis sativa L.

- herba

- smola

- ekstrakti

- tinkture

33. LEVOMETORFAN (C18H25NO)

34. LEVORFANOL

35. LIZERGID (LSD; C20H25N3O)

36. MESKALIN (C11H17NO3)

37. METILAMINOREKS (C10H12N2O)

38. METILBENZODIOKSOLIL BUTANAMIN (MBDB; C12H17O2N)

39. METILENDIOKSIAMFETAMIN (MDA; C10H13NO2)

40. METILENDIOKSIETILAMFETAMIN (MDE; C12H17NO2)

41. METILENDIOKSIMETAMFETAMIN (MDMA; C11H15NO2)

42. METILFENILPROPIONOKSIPIPERIDIN (MPPP; C15H21NO2)

43. METILFENTANIL in njegovi cis in trans izomeri (C23H30N2O)

44. METILTIOFENTANIL (C21H28N2OS)

45. METKATINON (C10H13NO)

46. METOKSIMETILENDIOKSIAMFETAMIN (MMDA; C11H15NO3)

47. MORFIN N-METILBROMID (C17H19NO3.CH3Br)

48. MORFIN N-OKSID (C17H19NO4)

49. PARA-FLUORFENTANIL (C22H27FN2O)

50. PARAHEKSIL (C22H32O2)

51. PARAMETOKSIAMFETAMIN (PMA; C10H15NO)

52. PSILOCIBIN (C12H17N2O4P)

53. PSILOCIN (C12H16N2O)

54. ROLICIKLIDIN (PHP, PCPY; C16H23N)

55. TENOCIKLIDIN (TCP; C15H23NS)

56. TETRAHIDROKANABINOL naslednje izomere: D6a(10a), D6a(7), D7, D8, D9, D10, D9(11) in njegove stereokemične variante (C21H30O2)

57. TIOFENTANIL (C20H26N2OS)

58. TRIMETOKSIAMFETAMIN (TMA; C12H19NO3)

 

Naknadno so bili leta 2004 v skupino I dodani še:

TRIMETOKSIAMFETAMIN2 (TMA-2; C12H19NO3)

DIMETOKSIJODOFENETILAMIN (2C-I; C10H14O2NI)

DIMETOKSIPROPILTIOFENILETANAMIN (2C-T-2; C12H19O2NS)

DIMETOKSIPROPILTIOFENETILAMIN (2C-T-7; C13H21O2NS)

 

Naknadno je bil leta 2009 v I. skupino uvrščen še BENZILPIPERAZIN (1-benzilpiperazin; C11H16N2)

 

Naknadno je bil leta 2011 v skupino I dodan še MEFEDRON (4-MMC; C11H15NO)

 

SKUPINA II.

 

59. ACETILHIDROKODEIN (C20H25NO4)

60. ACETILMETADOL (C23H31NO2)

61. ALFA-MEPRODIN (C17H25NO2)

62. ALFA-METADOL (C21H29NO)

63. ALFA-METILTIOFENTANIL (C21H28N2OS)

64. ALFENTANIL (C21H32N6O3)

65. ALILPRODIN (C18H25NO2)

66. AMFETAMIN (C9H13N)

67. ANILERDIN (C22H28N2O2)

68. BENZETIDIN (C23H29NO3)

69. BENZILMORFIN (C24H25NO3)

70. BETA-ACETILMETADOL (C23H31NO2)

71. BETA-MEPRODIN (C17H25NO2)

72. BETA-METADOL (C21H29NO)

73. BEZITRAMID (C31H32N4O2)

74. BUPRENORFIN (C29H41NO4)

75. DEKSAMFETAMIN (C9H13N)

76. DEKSTROMORAMID (C25H32N2O2)

77. DEKSTROPROPOKSIFEN (C22H29NO2)

78. DIAPROMID (C12H19NO3)

79. DIETILTIAMBUTEN (C16H21NS2)

80. DIFENOKSILAT (C30H32N2O2)

81. DIFENOKSIN (C28H28N2O2)

82. DIHIDROKODEIN (C18H23NO3)

83. DIHIDROMORFIN (C17H21NO3)

84. DIMEFEPTANOL (C21H29NO)

85. DIMENOKSADOL (C20H25NO3)

86. DIMETILTIAMBUTEN (C14H17NS2)

87. DIOKSAFETIL BUTIRAT (C22H27NO3)

88. DIPIPANON (C24H31NO)

89. DROTEBANOL (C19H27NO4)

90. ETILMETILTIAMBUTEN (C15H19NS2)

91. ETILMORFIN (C19H23NO3)

92. ETOKSERIDIN (C18H27NO4)

93. ETONITAZEN (C22H28N4O3)

94. FENADOKSON (C23H29NO2)

95. FENAMPROMID (C17H26N2O)

96. FENAZOCIN (C22H27NO)

97. FENETILIN (C18H23N5O2)

98. FENOMORFAN (C24H29NO)

99. FENOPERIDIN (C18H27NO4)

100. FENTANIL (C22H28N2O)

101. FOLKODIN (C23H30N2O4.H2O)

102. FURETIDIN (C21H31NO4)

103. HIDROKODON (C18H21NO3)

104. HIDROKSIPETIDIN (C15H21NO3)

105. HIDROMORFINOL (C17H21NO4)

106. HIDROMORFON (C17H19NO3)

107. IZOMETADON (C21H27NO)

108. KLONITAZEN (C20H23ClN4O2)

109. KODEIN (C18H21NO3.H2O)

110. KODOKSIM (C20H24N2O5)

111. KOKAIN (C17H21NO4)

112. LEFETAMIN (SPA; C16H19N)

113. LEVOFENACILMORFAN (C24H27NO2)

114. LEVOMETAMFETAMIN (C10H15N)

115. LEVOMORAMID (C25H32N2O2)

116. MEKLOKALON

117. METADON (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanon)

118. METADON - (intermediat; 4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan)

119. METAKVALON

120. METAMFETAMIN

121. METAZOCIN

122. METILAMFETAMIN RACEMAT

123. METILDEZORFIN

124. METILDIHIDROMORFIN

125. METILFENIDAT

126. METOPON

127. MIROFIN

128. MORAMID (intermediat; 2-metil-3-morfolin-1,1-difenilpropan karboksilna kislina)

129. MORFERIDIN

130. MORFIN

131. N-ETILAMFETAMIN

132. NIKODIKODIN

133. NIKOKODIN

134. NIKOMORFIN

135. NORACIMETADOL

136. NORKODEIN

137. NORLEVORFANOL

138. NORMETADON

139. NORMORFIN

140. NORPIPANON

141. OKSIKODON

142. OKSIMORFON

143. OPIJ (Posušen mlečni sok opijskega maka (Papaver somniferum L.)

144. PENTAZOCIN

145. PETIDIN

146. PETIDIN (intermediat A; 4-ciano-1-metil-4-fenilpiperidin)

147. PETIDIN (intermediat B; etilni ester 4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline)

148. PETIDIN (intermediat C; 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilna kislina)

149. PIMINODIN

150. PIRITRAMID

151. PIROVALERON

152. PROHEPTAZIN

153. PROPERIDIN

154. PROPILHEKSEDRIN

155. PROPIRAM

156. RACEMETORFAN

157. RACEMORAMID

158. RACEMORFAN

159. REMIFENTANIL

160. SEKOBARBITAL

161. SUFENTANIL

162. TEBAIN

163. TEBAKON

164. TILIDIN

165. TRIHEKSIFENIDIL

166. TRIMEPERIDIN

167. ZIPEPROL

 

Naknadno je bil leta 2007 v II. skupino uvrščen še ORIPAVIN (3-O-demetiltebain; 6,7,8,14-tetradehidro-4,5-alfa-epoksi-6-metoksi-17-metilmorfinan-3-ol; C18H19NO3)

 

Naknadno je bil leta 2010 v II. skupino uvrščen še TAPENTADOL (C14H23NO)

 

SKUPINA III.

 

a.1.0. Barbituratni in nebarbituratni hipnotiki in antiepileptiki (razen hipnotičnih benzodiazepinov)

 

168. ALOBARBITAL

169. AMINOREKS

170. AMOBARBITAL

171. BARBITAL

172. BRALOBARBITON

173. BUTALBITAL

174. BUTOBARBITAL

175. CIKLOBARBITAL

176. ETINAMAT

177. ETKLORVINOL

178. FENOBARBITAL

179. GLUTETIMID

180. MEPROBAMAT

181. METILFENOBARBITAL

182. METIPRILON

183. PENTOBARBITAL

184. SEKBUTABARBITAL

185. VINILBITAL

 

b.1.0. Benzodiazepinski anksiolitiki in hipnotiki

 

186. ALPRAZOLAM

187. BROMAZEPAM

188. BROTIZOLAM

189. CINOLAZEPAM

190. DELORAZEPAM

191. DIAZEPAM

192. ESTAZOLAM

193. ETIL LOFLAZEPAT

194. FLUDIAZEPAM

195. FLUNITRAZEPAM

196. FLURAZEPAM

197. HALAZEPAM

198. HALOKSAZOLAM

199. KAMAZEPAM

200. KETAZOLAM

201. KLOBAZAM

202. KLOKSAZOLAM

203. KLONAZEPAM

204. KLORAZEPAT (monokalijeva in dikalijeva sol)

205. KLORDIAZEPOKSID

206. KLOTIAZEPAM

207. LOPRAZOLAM

208. LORAZEPAM

209. LORMETAZEPAM

210. MEDAZEPAM

211. MIDAZOLAM

212. NIMETAZEPAM

213. NITRAZEPAM

214. NORDAZEPAM

215. OKSAZEPAM

216. OKSAZOLAM

217. PINAZEPAM

218. PRAZEPAM

219. TEMAZEPAM

220. TETRAZEPAM

221. TRIAZOLAM

222. ZOLPIDEM (C19H21N3O)

 

c.1.0. Stimulansi in anorektiki (arilalkilaminski in drugi)

 

223. ALILOKSIDIMETOKSIFENETILAMIN 2

224. AMFEPRAMON

225. BENZFETAMIN

226. BROMDIMETOKSIFENETILAMIN

227. BUTANAMIN

228. FENDIMETRAZIN

229. FENKAMFAMIN

230. FENPROPOREKS

231. FENTERMIN

232. KATIN

233. LEFETAMIN

234. MAZINDOL

235. MEFENOREKS

236. MESOKARB

237. PEMOLIN

238. PIPRADROL

239. GHB (C4H8O3)

 

V seznam so vključene tudi izomere navedenih učinkovin, če so takšne izomere možne za določeno kemijsko zgradbo in če izomere niso posebej izvzete; nadalje: estri in etri (na splošno: oblike učinkovin) vseh učinkovin v tem seznamu, razen če so vključeni v druge sezname (skupina I in III); nadalje: soli učinkovin in njihovih estrov, etrov in izomer, kadarkoli je eksistenca takšnih soli možna.

 

 

Junij 2013 EDIT:

Dodano na seznam prepovedanih:

 

AMT

4FA

MEC

MDPV

butilon

metilon

etkatinon

metoksetamin

2C-T-2

2ce

25I-NBOMe

25C-NBOMe

5-MeO-MiPT

 

Vključno z nekaterimi izomeri zgoraj naštetih.

Edited by Kotalko
Link to comment
  • Replies 173
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

GBL se uporablja v industriji, ali kot topilo, lubrikant, ne vem točno. Z dovoljenjem (ki ga lahko dobijo samo podjetja, ki ga upravičeno potrebujejo), se ga da verjetno kupiti na galone pa tudi ni tako drag. GBL sam po sebi verjetno ni prepovedan, vkolikor pa je dokazano da je namenjen uživanju, ali predelovanju v GHB, verjetno pade pod 1. skupino..

Link to comment

Da se, samo te firma ponavadi vpraša zakaj se ga bo potrebovalo in imaš lahko komplikacije. Dokazati ni lahko, samo če ti naredijo hišno preiskavo in najdejo GBL, poleg pa kak natrijev hidroksid, kak ostanek GHBja in pripomočke za sintezo, verjetno ni problemov z dokazovanjem.. Tudi če ti ga najdejo v steklenički na partyu npr., nimaš pametnega izgovora zakaj to nosiš seboj.. IMHO

Link to comment

Da se, samo te firma ponavadi vpraša zakaj se ga bo potrebovalo in imaš lahko komplikacije. Dokazati ni lahko, samo če ti naredijo hišno preiskavo in najdejo GBL, poleg pa kak natrijev hidroksid, kak ostanek GHBja in pripomočke za sintezo, verjetno ni problemov z dokazovanjem.. Tudi če ti ga najdejo v steklenički na partyu npr., nimaš pametnega izgovora zakaj to nosiš seboj.. IMHO

 

Rabiš ga za odstranjevanje lepila. Če ti najdejo GHB logično, da si v težavah toda morda že shranitev obeh(NaOH in GBL) v primernih/različnih mestih v hiši (ne skupaj v kakšni skriti omarici) te lahko reši suma, enako, če bi na partiju imel GBL v originalni embalaži. Seveda pa velja, previdnost je mati modrosti in v kaki USA bi znala ta situacija povzročiti hudo gorje.

 

Kazni so verjetno (meddrugim) vezane na skupino, v kateri se substance nahajajo ?

Edited by Njet
Link to comment
  • 1 year later...

kaj pol če te dobijo z mefedronom ti ne morjo nč? al ti ga sam uzamejo? al kaj?

Ti ne morajo nič, zadeva je v SLO LEGALNA... velja enako kot za vse legalne zadeve.

Zakaj bi ti ga vzel?

 

Če bi ga prodajal bi ti tržni inšpektor upilu okrog 80€ kazni, če ne bi imel dovoljenja za prodajo, to je pa vse.

Tolk sm jest mogu nedavno nazaj plačat kazni (inšpektoratu), ker sm prodajal Viagro po netu ;) Kazen je glede na profit smešna...

Edited by mato
Link to comment

Ti ne morajo nič, zadeva je v SLO LEGALNA... velja enako kot za vse legalne zadeve.

Zakaj bi ti ga vzel?

 

Če bi ga prodajal bi ti tržni inšpektor upilu okrog 80€ kazni, če ne bi imel dovoljenja za prodajo, to je pa vse.

Tolk sm jest mogu nedavno nazaj plačat kazni (inšpektoratu), ker sm prodajal Viagro po netu ;) Kazen je glede na profit smešna...

 

 

načeloma ti ga bo vzel da ga da na analizo, kko boš ti škifu razložu da je to mefedron in da je legaln...no go...uzame ti ga in da na test, ko vidijo da je to to ti pošlejo po pošti rezultat analize in po vsej verjetnosti vrnejo material, ker je tvoja last...

Link to comment

načeloma ti ga bo vzel da ga da na analizo, kko boš ti škifu razložu da je to mefedron in da je legaln...no go...uzame ti ga in da na test, ko vidijo da je to to ti pošlejo po pošti rezultat analize in po vsej verjetnosti vrnejo material, ker je tvoja last...

Imaš prav.

Mogoče kdo ve kolk stane postopek analize in vsi pripadajoči stroški policije? IMO ni poceni.

Tukaj se zna zgodit dilema v kolikor se bo mefedron dodobra razpasu ;)

Link to comment

hm bi prou probu k me res zanima...bom uzeu naslednič vn mefedron pa bom scene delu pa bo polcija pršla pa bojo rekl izprazn žepe- evo ti mefedron :hihi:

Teoretično bi ga lahko vlekl povsod po barih... kelnarja bi še za podlago in slamico prosu ;)

Edited by mato
Link to comment

a to moraš sam kriti stroške te analize ali kako :think:

V tem primeru bi jih policija mogla krit sama... zato bi lahko nastala dilema (IMO).

 

Imel bi oz imel bodo stroške s "preganjanjem" mefedrona + po nepotrebnem bodo tratil dragocen čas.

 

Posledično tud vožnja pod vplivom mefedrona NI prepovedana (teoretično zaradi legalnosti same substance)... če se lepo obnašaš

Urinskih testov NI. Mefedron v krvi :think: ... zaenkrat še neznanka ;)

Edited by mato
Link to comment

mefedron se po mojih opazanjih med mladino tok hitr širi , da je samo uprasanje casa kdaj bo u ksni mal bolj komercjalni reviji objavljen clanek, al pa izdana brosura kjer bo omenjen, pa bo zlo hitr se znajdu na sesznamu prepovedanih substanc. .....snov z takim efektom je lahko legalna samo po napaki oz nakljucju oz takoj ko pride vn.

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Privacy Policy.