Jump to content

Pogoji in pravila DrogArt konference


Igor

Recommended Posts

1. Opredelitev pojmov

 

- DrogArt konferenca (v nadaljevanju DA IPB) je forum, kjer potekajo razprave predvsem o ilegalnih in legalnih drogah, partijih in drugih prireditvah, elektronski glasbi in medsebojnih odnosih ter aktualnih družbenopolitičnih temah.

 

- Uporabnik je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se registrira na DA IPB in se strinja z PiP.

 

- Uporabniško ime je ime, pod katerim lahko uporabnik dostopa do lastnih nastavitev in objavlja prispevke. Dolgo je 3 do 16 alfanumeričnih znakov in ga uporabnik določi ob registraciji. Menjava uporabniškega imena ni mogoča.

 

- Forum je del tematskega sklopa forumov DA IPB, v katerem se razpravlja o določenih temah. Vsi forumi so moderirani.

 

- Na čelu konference je administratorski svet, ki skrbi za varnost in nemoteno delovanje konference, ima končno besedo o načinu sankcioniranja problematičnih uporabnikov, določa in nadzoruje moderatorje ter določa pravila, ki veljajo na konferenci.

 

- Moderatorji skrbijo za vsebinsko urejenost posameznih forumov po načinu, ki je v soglasju z administratorji.

 

 

2. Medsebojne pravice in obveznosti

 

- Če PiP in posebni dogovori posameznih forumov niso usklajeni, veljajo posebni dogovori.

 

- DA lahko spremeni nabor storitev DA IPB. O spremembi storitev bo DA obveščal uporabnike.

 

- PiP so na forumu objavljeni na vidnem mestu, tako da se ima vsak uporabnik možnost seznaniti z njihovo vsebino še pred registriranjem uporabniškega imena.

 

- Z registracijo uporabnik potrjuje, da je bil ob registraciji seznanjen z vsebino PiP in da se z njimi strinja.

 

 

3. Registracija uporabniškega imena

 

- Registracija uporabniškega imena je brezplačna in prostovoljna.

 

- Bodoči uporabnik ob registraciji posreduje uporabniško ime, geslo in veljaven elektronski naslov

 

- DA lahko zavrne registracijo novega uporabniškega imena brez nadaljne obrazložitve

 

- Izbris uporabniškega imena sicer ni mogoč, lahko pa DA na zahtevo uporabnika onemogoči njegovo uporabo.

 

 

4. Zbiranje in varstvo osebnih podatkov

 

- DA o uporabnikih zbira naslednje podatke, ki jih uporabniki oddajo v postopku brezplačne in prostovoljne registracije:

 

# uporabniško ime;

# naslov elektronske pošte, naveden ob registraciji;

# podatke, ki jih uporabnik posreduje v svojem profilu;

# IP naslov ob času registracije in objave posameznih prispevkov na forumu.

# piškotek (cookie)*.

 

- DA se obvezuje, da bo za vaše osebne podatke skrbel in jih uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo RS kot tudi v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti, ki je dodatek temu dokumentu.

 

- DA vaših osebnih podatkov, ki jih zbiramo na našem strežniku ne bo prodajal ali dajal v najem tretjim osebam.

 

- Podatki, ki se nanašajo na registracijo uporabniškega imena, so poslovna skrivnost DA-ja.

 

- DA bo podatke v zvezi z uporabniškim imenom zbiral, obdeloval in uporabljal v skladu s PiP.

 

- DA bo zagotovil vse razumne ukrepe, da podatki, ki jih uporabnik ni objavil, ne bodo dostopne tretji osebi ali javnosti.

 

- Podatki bodo razkriti, če je ta obveznost določena z veljavno zakonodajo, ali če bodo potrebi za zaščito in obrambo pravic in lastnine DA-ja.

 

 

5. Pogoji objave prispevkov

 

- Prepovedano je vsakršno napeljevanje drugih na uporabo drog. Za napeljevanje šteje vsakršno posredno ali neposredno napeljevanje na uporabo drog.

 

- Prepovedano je ponujanje in prodajanje psihoaktivnih substanc (legalnih in ilegalnih) preko DA IPB.

 

- Prepovedano je vsakršno povpraševanje, kje in kako bi do psihoaktivnih substanc (legalnih in ilegalnih) lahko prišli.

 

- Prepovedano je vsakršno razkrivanje identitete drugih uporabnikov DA IPB(ob mejnih primerih ali je do razkritja identitete dejansko prišlo, odloča svet administratorjev).

 

- Prepovedano je vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.

 

- Prepovedano je vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni.

 

- Prepovedano je obrekovanje, razžalitev in opravljanje.

 

- Pred odpiranjem nove teme preverite, ali že obstaja diskusija na temo (search).

 

- Naslovi tem naj odražajo vsebino.

 

- Prepovedano je odpiranje enakih ali podobnih tem v več forumih.

 

- Zahteva se argumentiran pogovor, ki se nanaša na temo.

 

- Prepovedana je pretirana uporaba velikih črk.

 

- Nezaželena je uporaba kletvic in žaljivk.

 

- Pri odgovarjanju kliknite »replay« pri tistem sporočilu, na katerega se vaš odgovor nanaša.

 

- Prepovedano je zaporedno nizanje odgovorov enega uporabnika; svoj odgovor strnite v enem prispevku.

 

- Prepovedano je vsakršno objavljanje zasebnih sporočil (PM-ji).

 

- Objava PM-jev je izjemoma dovoljena le S privoljenjem avtorja PM-ja in moderatorja foruma, kjer želite PM objaviti.

 

- Bodite pazljivi, pri velikosti slik, ki jih objavljate v forumih. Če niste prepričani, ali je slika dovolj majhna za objavo, jo raje še enkrat zmanjšajte.

 

- Če imate v podpisu sličice, te ne smejo biti komercialne narave, prav tako naj bodo majhne in nevpadljive.

 

- DrogArt ima pravico do no neobjave, krajšanja in spremembe prispevkov.

 

- Moderatorji in Administratorji niso dolžni popravljati prispevkov zgolj na željo posameznih uporabnikov

 

 

6. Avtorske pravice, intelektualna lastnina, odgovornost

 

- Uporabnik se z objavo prispevka na DA IPB strinja, da lahko DA njegov prispevek objavi v kateremkoli mediju.

 

- Pri objavi besedil, katerih avtor niste sami, navedite vir besedila, ne glede na to, ali gre za članek o drogah, glasbi, šalo ali pa avtorsko pesnitev. Kolikor ste besedilo dobili preko elektronske pošte, navedite tudi to.

 

- DA ne odgovarja za morebitne kršitve avtorskih in podobnih pravic v prispevkih uporabnikov.

 

- DA ne odgovarja za škodo, ki jo utrpijo uporabniki zaradi ponujenih vsebin na DA IPB.

 

- DA ne prevzema odgovornosti za vsebino sporočil na DA IPB. Vse napisano je odgovornost piscev besedil.

 

 

7. Oglaševanje

 

- Prepovedano je oglaševanje brez dogovora z DA.

 

- Objavljajo se lahko napovedi za prireditve v za to določenih forumih.

 

- Za eno prireditev je lahko odprt le en topic v forumu GNP in en v forumu Napovednik.

 

- V tem topicu se lahko v prvem prispevku organizatorja ali promotorja objavi flajer v elektronski obliki ali kakšen drug promocijski material povezan s prireditvijo ali nastopajočimi.

 

- V nadaljevanju topica ni zaželen dodaten slikovni material povezan z nastopajočimi.

 

- V nadaljevanju topica je prepovedana objava oglasov in drugega reklamnega materiala povezanega s partijem.

 

- Moderatorji in Administratorji niso dolžni popravljati prispevkov organizatorjev in promotorjev za nazaj.

 

- Organizatorji in promotorji naj se zavedajo, da je njihovo pisanje na forumu tudi odraz njihovega dela. V ta namen naj podajajo korektne in točne informacije ter odgovarjajo na vprašanja uporabnikov kar se da razumljivo in spoštljivo.

 

- V primeru nespoštovanja pravil se topic lahko zapre brez možnosti ponovne objave istega dogodka.

 

 

 

8. Slikovne priponke

 

- Slikovne priponke v prispevkih, ne smejo presegati velikosti 550x(zmerna višina).

 

- Slikovne priponke v podpisih ne smejo presegati velikosti 350 (širina) x 30 (višina).

 

- V primeru uporabe t.i. user barov ali status barov, uporabnik ne sme imeti v podpisu več kot enega.

 

- Slikovne priponke, ki bodo prevelike oz. na kakšen drug način neprimerne (odvisno od presoje administratorjev), bodo odstranjene.

 

 

9. Obseg storitev DA IPB

 

- Nove storitve (funkcije DA IPB) se lahko samodejno vključijo vsem uporabnikom.

 

- Vsak uporabnik ima v skladu s tehničnimi možnostmi DA IPB zahtevati izklop določene storitve (zasebna sporočila).

 

 

10. Odgovornost

 

- DA ne sprejema odgovornosti v primeru delnega ali popolnega izpada DA IPB, ki je posledica izvajanja nujnih vzdrževalnih del, nadgradenj ali pa je nastal zaradi višje sile oziroma vzrokov, na katere DrogArt ne more vplivati.

 

- DA ne prevzema nobene odgovornosti za dogodke, ki bi bili storjeni oziroma povzročeni z uporabo DA storitev: virusi, napake v informacijah in dokumentih.

 

 

11. Sankcije

 

- Sankcije določa in izvaja moderatorska in administratorska ekipa. Sankcije se izvajajo ob direktni kršitvi PiP.

 

- Administratorski svet lahko sankcionira določenega uporabnika tudi v primeru, če ta ne krši PiP neposredno, vendar s svojim delovanjem škoduje DA IPB.

 

- Sankcije so:

 

#zaklep teme

#brisanje teme

#brisanje posameznih prispevkov

#popravljanje posameznih prispevkov

#dodelitev posebne oznake (menjava avatarja, spremenjen samopodpis)

#sprememba style sheet-a (skina)

#omejitev sodelovanja oz. ban, ki poteka okvirno po naslednjem vzorcu: opozorilo (warn/ban indikator) - 24h ban - tedenski ban - sankcija po meri (mesečni ban, IP ban, dokončni ban ...). Za lažje prekrške sledi ban šele po treh opozorilih, za težje pa tudi brez opozorila.**

#omejitev števila postov, ki jih uporabnik lahko odda v enem dnevu

#druge ad hoc sankcije, ki se adminom zdijo potrebne

 

 

12. Pritožbe, predloge in vprašanja:

 

- se objavlja v forumu drogart.org oz. na PM Igorju, Mateju ali Minki

 

- če je vprašanje namenjeno zgolj provokaciji, svet administratorjev ni dolžen odgovoriti nanj,

 

- vprašanja o izbrisu postov morajo biti utemeljena,

 

- zaželjeno je, da se pri pritožbah, predlogih in vprašanjih uporablja vljuden in nezajedljiv ton.

 

 

 

13. Splošna priporočila uporabniku

 

- DA IPB je javni forum in je kot takšen dostopen vsem, tudi organom za javno in državno varnost (Policija). V skladu s tem vam predlagamo, da ste pri pisanju prispevkov previdni - okrajšava FOAF (friend of a friend) se lahko uporabi za vsakogar, katerega identiteta ni pomembna za sporočilno vrednost prispevka.

 

- Pri dostopu do DA IPB iz javnih računalnikov pazite na vaše geslo.

 

- Uporaba alteregov je načeloma dovoljena, dokler alteregi ne počnejo težav (kršijo PiP ali na kakšen drug način škodujejo delovanju DA IPB), ob banu uporaba kakršnegakoli alterega ni dovoljena, ter vodi z zaostritev strogosti sankcije. Ob permanentnem banu ta velja tudi za že prej registrirane alterege.

 

 

14. Končne določbe

 

- Administratorski svet si pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve PiP glede na potrebe brez predhodne najave.

 

- Spremembe PiP bodo objavljene v forumu obvestila.

 

- PiP veljajo od dneva objave.

 

 

 

* piškotek (cookie) je podatek zapisan v tekstovni datoteki, ki ga naš forum pošlje vašemu brskalniku. Odvisno od nastavitev le-tega se lahko piškotek shrani na vašem računalniku. V datoteki so podatki o vas (uporabniku) in o strani, ki ste jo obiskali.

 

** Vsak uporabnik lahko vidi razlog in čas opozorila, če klikne na warn indikator oz. bolj konkretno na številko pred %.

Edited by Igor
Link to comment
  • 12 years later...
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Privacy Policy.