Map: Drug Decriminalisation Around the World

27. avgust 2018|Droge|Zakonodaja v tujini

Na spletni strani "Talking drugs" je bil objavljen prispevek s seznamom držav, ki že imajo uzakonjeno dekriminalizacijo drog ali so v procesu dekiminalizacije, ali imajo legalizirano marihuano. Na kratko so opisane državne ureditve, ki imajo milejše kaznovanje storilcev (posedovanje katerekoli manjše količine droge) za enkratno lastno uporabo. Med njimi je tudi Slovenija. Zraven je zemljevid za lažjo predstavo.