Support. Don't punish.


Danes, 26. junija, bodo aktivisti iz vsaj 150 mest petič zapored družno preplavili ulice in zahtevali konec t. i. “vojne proti drogam”. Gre za globalno akcijo Support. Don't Punish. – Global Day of Action, ki se ji prvič pridružujemo tudi v Združenju DrogArt.


Skupaj želimo v svet poslati angažirano sporočilo, da je škoda, ki jo povzroča vojna proti drogam, vse večja. Ali povedano z besedami iniciatorjev akcije: »Čas je, da pustimo za sabo škodljive politike, ideologije in predsodke ter damo prednost varovanju zdravja in človekovim pravicam pred kaznovanjem z zapornimi kaznimi … in brezupnimi prizadevanji za doseganje ’sveta brez drog’. Nastopil je trenutek, ko moramo podpreti in ne zgolj izrekati kazni ljudem, ki uporabljajo droge.«

 

Urad Združenih narodov za droge in kriminal je namreč 26. junij razglasil za mednarodni dan proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami. Ta dan je od leta 1987, ko so ZN sprejeli posebno deklaracijo o zlorabi drog in nezakonitem trgovanju z drogami, posvečen dvigovanju ozaveščenosti o nevarnostih, ki jih predstavljajo nedovoljene droge.

Akcija poskuša izpostaviti tudi moč, ki jo imajo ljudje, da vplivajo na spremembe in na ta način spodbujajo k reformam obstoječih politik posameznih držav na področju drog. Na primeru držav, kot so Filipini, Kambodža in Brazilija, pa je mogoče zelo dobro videti, da represivne politike do uporabe drog nikakor niso dober model.

 

O akciji smo se pogovarjali z Ano Kralj in Mašo Martić iz Združenja DrogArt (obe sta strokovni sodelavki programa Pleši z glavo) ter z Markom Verdenikom, ki koordinira terensko ekipo 60 prostovoljcev.

Marko meni, da je v Sloveniji trenutno dovolj podpore za izvajanje programov za zmanjševanje škode tako na lokalni kot tudi na nacionalni ravni. »Vedno pa obstaja prostor za izboljšave, zato bomo še naprej razvijali svoje delo in opozarjali na morebitno stigmatizacijo, zatiranje ali nestrpnost do uporabnikov drog. Glas podpore pa bi namenil tudi aktivistom v sosednjih državah, kjer je ponekod stanje na področju odnosa politike do drog daleč od zavidljivega.«

Ana je dodala: »Najpomembnejši se mi zdi odnos, s katerim pristopamo do uporabnikov drog bodisi na terenu bodisi v prostorih info točke ali v svetovalnici. Za vodilo smo si izbrali iskrenost in spoštljiv odnos, ki pri sogovorniku praviloma pomagata zgraditi most zaupanja in sproščenosti, preko katerega lahko osebi nudimo pomoč in podporo. Na terenu opažamo, da se nestrpnost in pritisk na mlade, ki uživajo prepovedane substance, povečujeta, s čimer se na drugi strani povečuje njihova stiska in krepi stigma. Včeraj je že bil čas, ko bi morali kot družba stopiti skupaj in se zavzeti za vse tiste, ki so sistemsko prezrti, odmaknjeni na rob in na katere tako zlahka pozabljamo – saj so tudi oni del nas.«

Da zasvojenost obravnavamo tudi kot poskus samomedikacije, je razmišljala Maša, kar bi v laičnem prevodu pomenilo, da zasvojeni uživalci drog poskušajo lajšati svoje stiske z uporabo drog. »Pogosto gre za neprepoznane psihiatrične motnje, ki so posledica hudih travm. Kaznovati človeka, ki je v življenju že bil nepravično kaznovan in zanemarjen, pa je ne samo nesmiselno, temveč popolnoma neetično.”

 

Martićeva in njene kolegice ter kolegi iz Združenja DrogArt se kljub številnim programom za uporabnike drog še vedno redno srečujejo s posamezniki, katerih potrebe niso zadovoljene. »Globalni akciji se priključujemo tudi zato, da bi opozorili na pomembnost destigmatizacije in ustvarjanja programov, ki bodo ljudi podpirali in opolnomočili,« je bila jasna Maša.

 

Pobuda kliče k premagovanju predsodkov in v smer dobrega poznavanja dejstev. Skupaj z nami spodbudite spremembe v odnosu, jeziku in zdravljenju ljudi, ki uporabljajo droge. Prekinimo začarani krog, ki škodi ljudem in naši družbi. Podpirajmo in ne kaznujmo!

 

 

Več o akcijah po celem svetu si lahko preberete na www.supportdontpunish.org.