Zakonodaja v Španiji

13. julij 2017|Droge|Zakonodaja v tujini

V članku na kratko predstavljamo kazenske določbe na področju prepovedanih drog v Španiji...


 

V Španiji je konzumiranje in posedovanje za osebno uporabo na javnih prostorih resno kaznivo dejanje, ki se kaznuje z denarno kaznijo od 601 eura do 30 000 eurov. Za mladoletne osebe je kaznovanje lahko začasno prekinjeno, če se storilec ali storilka prostovoljno vključi v zdravljenje, rehabilitacijo ali svetovanje.

Kazni za preprodajo drog so odvisne glede na povzročene zdravstvene težave ter od oteževalnih okoliščin, kot so prodajanje droge mladoletnim osebam ali preprodaja večje količine drog. Dolžina zaporne kazni variira od enega do treh let in je predpisana za primere, kadar oseba s prodajo droge ni povzročila resnih zdravstvenih težav pri osebah, ki so drogo kupile; medtem ko je za primere, da je šlo pri prodaji za povzročanje resnih zdravstvenih težav, zagrožena zaporna kazen do šest let. V primeru oteževalnih okoliščin, pa se lahko zaporna kazen zviša do 21 let. V vseh primerih je zagrožena tudi denarna kazen ter zasežba droge, pripomočkov in zaslužka od prodaje drog. Sodnik ali sodišče lahko zmanjša višino kazni, če oseba prizna, da je storila kaznivo dejanje, sodeluje z državnimi organi, da preprečijo nadaljnja kazniva dejanja ali ponudi informacije za identifikacijo nadaljnjih oziroma preostalih kaznivih dejanj.

 

Kakšna je kazen za prekršek?

Posedovanje, brez namena preprodaje, se smatra kot resna kršitev javne varnosti. Gre za upravni prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo od 601 eur do 30.000 eur.

Katere so alternative za kazni za prekrške?

Kazen za prekrške je lahko (začasno) prekinjena, če je kaznovana oseba stara od 14 do 18 let in se vključi v program zdravljenja, če je le-to potrebno. V nasprotnem primeru, se osebo vključi v aktivnosti ponovnega učenja.

Lahko narava kazni variira glede na vrsto droge?

Kazenski zakonik določa, da je posedovanje drog resna kršitev javne varnosti, zato kazen ne variira glede na vrsto droge. Izjema je posedovanje in kajenje marihuane na javnih mestih, ki je bolj kot ne tolerirano s strani policije. Še posebej v za to namenjenih klubih, ki se smatrajo kot zasebni prostor; kajenje v teh klubih pa je (pod določenimi pogoji) dovoljeno.  

Lahko višina kazni variira glede na kvantiteto?

Kazen za posedovanje za osebno uporabo ne variira glede na količino droge, ki jo oseba poseduje. Vendar pa lahko sodnik presodi, ali gre za osebno uporabo ali za preprodajo.

Je zasvojenost z drogo olajševalna okoliščina pri določanju višine in vrste kazni?

Kazenski zakonik določa, da je posedovanje drog resna kršitev javne varnosti, zato dejstvo, da ima oseba težave z zasvojenostjo, ni olajševalna okoliščina.

Ali recidivizem vpliva na višino kazni?

Recidivizem pomeni ponavljanje enakih (ali podobnih) kriminalnih dejanj, za katere je oseba že bila kaznovana. Recidivizem na denarne kazni za posedovanje drog na javnih površinah in v javnih prostorih ne vpliva, lahko se pa zgodi, da se v primeru, ko gre za dve ali več kaznivi dejanji istega tipa, osebi določi višja denarna kazen kot minimalna (601 eur), vendar je le-ta še vedno nižja kot je najvišja predpisana denarna kazen (30.000 eur).

 

 

Posebnosti

 

Kar se tiče marihuane, je zakonodaja v Španiji zelo liberalna, zato jo mnogi označujejo kot marihuani-prijazno mesto. Španija je namreč relativno decentralizirana država, z avtonomnimi skupnostmi, kar posledično pomeni, da imajo lastno politiko nadozorovanja in urejanja področja gojenja in prodaje marihuane.

Četudi je konzumiranje na javnih prostorih prepovedano, policija v večjih mestih tolerira javno konzumiranje marihuane. Gojenje kanabisa za namene prodaje je smatrano kot kaznivo dejanje, medtem ko se gojenje manjše količine ne kaznuje. Gojenje marihuane za osebno uporabo pa je celo izključeno iz kazenskega pregona – španski kazenski zakonik prepoveduje prodajo marihuane, ne prepoveduje pa njene uporabe. Prodaja semen, gojenje kanabisa za lastno uporabo in konzumiranje marihuane v zasebnih prostorih je tako popolnoma legalno. Prav tako je dovoljena izdelava in prodaja opreme, potrebne za konzumiranje, gojenje in negovanje kanabisa.

 

Kanabis klubi

 

Zaradi liberalne zakonodaje so se v Španiji začeli ustanavljati t.i. kanabis klubi oziroma združenja, ki jih je po celotni državi že več kot 800, prvi takšen klub je nastal leta 1993. Vrhovno sodišče v Španiji je namreč v celoti legalizirala njihovo delovanje in so praktično vsepovsod, največ jih je v Kataloniji in Baskiji. Najmočnejši argument v prid legalizaciji je predvsem ta, da je konzumiranje v teh združenjih »odgovorno«, saj združenja ali klubi nadzorujejo konzumiranje in starost svojih članov in članic. Tovrstna združenja ali klubi imajo določeno starostno omejitev za članstvo, omejeno količino porabe marihuane v klubih ter zahtevo, da se marihuano konzumira le v prostorih in ozemlju, ki so v lasti kluba. V Španiji ne razlikujejo med rekreacijsko in medicinsko uporabo konoplje. Zdravniki zato nimajo dovoljenja, da predpisujejo kanabis svojim pacientom in pacientkam, zato se morajo le-ti vključiti v tovrstna združenja ali jo poiskati na črnem trgu.

Kljub naštetemu pa marihuana turizem ni dovoljen. Nova pravila namreč določajo, da vsakdo, ki se želi včlaniti v klub, mora počakati 15 dni za dovoljenje. Vsakdo, ki je starejši od 21 let, lahko kupi 60 gramov na mesec, za osebe med 18 in 21 letom pa je dovoljena količina 20 gramov na mesec. Nova pravila prav tako prepovedujejo uporabo alkohola v klubih.

 

 

Španija ima relativno strogo kazensko politiko na področju drog, ki ne odstopa od tega, da je prodaja nedovoljenih drog ogrožanje javnega zdravja, in se ne meni veliko za morebitne olajševalne okoliščine, kot je na primer zasvojenost, niti za katero vrsto droge gre, ampak daje jasno sporočilo, da je droga droga, ki lahko resno ogroža zdravje ljudi. Po drugi strani pa je presenetljiva njena legalizacija marihuane v klubih in v zasebnih prostorih, ki očitno konzumiranje marihuane ne smatra kot zdravju škodljivo, dokler je v »mejah normale« in kontrolirano.