Zakonodaja na Češkem

14. junij 2017|Droge|Zakonodaja v tujini

Češka ponuja še en primer dobre prakse na področju politike drug, četudi se nekoliko zatika pri njeni realizaciji...


Vzhodno Evropske države, ki so bile del bivšega Sovjetskega bloka, so podedovale zapuščino stroke politike drog, ki je ciljala na nerealen cilj »družbe brez drog«, kar je želela doseči z grobo represijo do uporabnic in uporabnikov drog. Češka je sčasoma uspela ubežati tovrstnemu vplivu oziroma trdi in grobi zapuščini in je dandanes dojeta kot moderna, pragmatična, racionalna in včasih tudi za nekatere preveč liberalna država. Češka politika drog se osredotoča na preventivo, zmanjševanje škode, zdravljenje in rehabilitacijske programe in se izvaja na nacionalnem, regionalnem in občinskem nivoju; trenutna Nacionalna strategija na področju drog za obdobje 2010–2018 zajema štiri dolgoročne cilje:

1. Zmanjšanje uporabe drog (še posebej med mladimi).

2. Zmanjšanje intenzivne uporabe drog.

3. Zmanjšanje tveganj, povezanih z uporabo drog (za posameznike kot tudi za družbo).

4. Zmanjšanje dostopnosti do drog.

 

Za zagotavljanje ustreznih pogojev za doseganje teh ciljev, nacionalna strategija obsega tri področja:

1. Koordinacija in financiranje.

2. Nadziranje, raziskovanje in ocenjevanje.

3. Mednarodno sodelovanje.

 

Načela in principi, za katera si v nacionalni zakonodaji prizadevajo že od leta 1990, so usmerjena v zaščito pred škodljivimi učinki drog, s katerimi so v celoti prepovedali kajenje v javnih prostorih, prepovedali prodajo alkoholnih pijač, tobačnih in podobnih izdelkov v zdravstvenih in izobraževalnih ustanovah, prepovedali prodajo tobaka, elektronskih cigaret in alkoholnih pijač v avtomatih itd.

Trenutna nacionalna strategija na področju drog temelji (podobno kot švicarska nacionalna zakonodaja) na štirih stebrih:

1. Primarna preventiva.

2. Zdravljenje in socialna reintegracija.

3. Zmanjševanje škode.

4. Zmanjševanje zaloge drog in regulacija.

 

Preventiva

Na področju preventive delujejo selektivne aktivnosti, namenjene predvsem otrokom in mladostnikom, ki tvegano uporabljajo droge, medtem ko so lokalni programi namenjeni predvsem družinam z različnimi socialnimi in ekonomskimi stiskami ter z otroci, ki imajo vedenjske težave. Selektivne programe izvajajo predvsem pedagoški in psihološki svetovalni centri ter različne nevladne organizacije. Preventivni programi na Češkem so redkost in so usmerjeni predvsem v mlade, ki eksperimentirajo z drogo in v njihove družinske člane.

 

Zmanjševanje škode

Koncept zmanjševanja škode je na Češkem eden od štirih stebrov Nacionalne strategija na področju drog in zasleduje naslednja prioritetna področja:

- razvoj novih intervencij

- povečanje števila testiranj med intravenoznimi uporabniki in uporabnicami drog

- oblikovanje priporočil za zmanjševanje škode v nočnem življenju.

 

V zadnjih letih so povečali število programov, ki se ukvarjajo s težko dostopnimi skupinami uporabnikov drog in s socialno izključenimi skupinami ter povečali število testiranj za hiv in hepatitis. Na Češkem na tem področju delujejo nizkopražni programi, ki nudijo izmenjavo igel in ostali sterilni pribor, kondome, svetovanje, testiranje za nalezljive bolezni in informacije, namenjene zmanjševanju tveganj pri uporabi drog. Sterilni pribor za injiciranje je prav tako na voljo v za to namenjenih avtomatih, ki se nahajajo v treh večjih mestih, prav tako pa imajo v enem mestu tudi posebne zabojnike za uporabljene igle in ostali pribor za injiciranje. 

 

Zdravljenje

Na področju zdravljenja delujejo nizkopražni programi, specializirani psihiatrični centri, psihiatrični oddelki v splošnih bolnišnicah, posebne enote v psihiatričnih bolnišnicah ter terapevtske skupnosti. Z izjemo nizkopražnih programov, ki nimajo časovnih omejitev, so ostali programi razdeljeni na kratkoročne programe (od štiri do osem tednov), srednjeročne programe (tri do šest mesecev) in dolgoročne programe (minimalno sedem mesecev). Prevladujejo naslednji programi: detoksikacija, terapevtske komune, v abstinenco-orientirane stanovanjske skupine ter programi, namenjeni ljudem, ki so zaključili s prej omenjenimi oblikami zdravljenja. Na Češkem izvajajo metadonske programe v specializiranih psihiatričnih prostorih in omogočajo pet različnih substitucij: metadon, tri različne vrste zdravljenja z buprenorfin-om in podjezično pripravo, ki vsebuje buprenorfin in nalokson.

 

Kazenski zakonik na področju drog

 

Novi kazenski zakonih, ki je prišel v veljavo januarja 2010, ločuje med kanabisom in drugimi drogami ter psihotropnimi substancami, kar je posledično privedlo do nižjih kazni za prekrške, povezane s kanabisom. Posedovanje večje količine kanabisa ali drugih substanc, ki vsebujejo THC, se kaznuje z zaporno kaznijo do enega leta, s prepovedjo sklepanja poslovnih zadev ali z odvzemom kanabisa in drugih predmetov, medtem ko se posedovanje drugih drog kaznuje z zaporno kaznijo do dveh let, s prepovedjo sklepanja poslovnih zadev ali z odvzemom droge in drugih predmetov.

 

 

 

Posedovanje drog za osebno uporabo in gojenje rastlin in gobic, ki vsebujejo narkotike in psihotropne substance, v »majhnih količinah« je izvzeto iz kazenskega pregona. Tovrstne kršitve se obravnavajo kot prekršek – kazenski zakonik določa, da prekršek stori »vsakdo, ki brez dovoljenja ministrstva za lastno uporabo goji oziroma kultivira manjšo količino rastlin ali gobic, ki vsebujejo narkotike ali psihotropne substance«.

Katere so vse te pomembne količine, namenjene osebni uporabi?

Kot smo že omenili, je posedovanje drog in kanabisa v manjših količinah smatrano kot prekršek in ne več kot kriminalno dejanje, vendar pa je posedovanje kot takšno še vedno nelegalno dejanje, za kar je zagrožena denarna kazen 15,000 CZK (približno 569 eur), lahko pa jo oseba odnese samo z opozorilom ali odvzemom substanc.

Količine, namenjene za osebno uporabo, so naslednje:

5 rastlin konoplje ali 15.0 gramov marihuane

5.0 gramov hašiša

40 kosov magičnih gobic

5 pivnikov LSDja

1.0 gramov kokaina

1.5 gramov heroina

2.0 gramov metamfetamina

4 tabletke ekstazi

2.0 gramov amfetamina oziroma spida

 

 

Uporaba medicinske konoplje je mogoča le z dovoljenjem ministrstva, ki določa pravila in pogoje za predpisovanje, pripravo, distribucijo, oskrbo in uporabo kanabisa v terapevtske namene. Dovoljena količina medicinske konoplje na pacienta ali pacientko je 180g na mesec. Osebni zdravnik nima pristojnosti za predpisovanje medicinske konoplje, temveč jo lahko predpisujejo le onkologi in psihiatri, za osebe starejše od 18 let. V ta namen dobijo posebne elektronske recepte in to le za točno določene bolezni. Največji problem, povezan z medicinsko konopljo, je njena cena. Medicinska konoplja namreč ni zajeta v osnovno zdravstveno zavarovanje. Poleg tega je edini uvoz kanabisa mogoč iz Nizozemske, kar pomeni, da je zaradi pomanjkanja konkurence, cena le-te precej visoka in relativno nespremenljiva. Uvoz iz drugih držav (na primer ZDA in Izrael) zaenkrat ni mogoč, saj podzakonski akti dovoljujejo uvoz določene vrste konoplje, ki jo je mogoče dobiti samo na Nizozemskem. Dodatno težavo povzroča pomanjkanje pravne ureditve dovoljenj za gojenje konoplje na Češkem.

 

 

Po podatkih Evropskega poročila o stanju drog iz leta 2014 (European Drug Report 2014) se Češka po številu uporabnikov kanabisa (4,4%) uvršča za Španijo s 7% in Francijo z 9,8%. Češko lahko zagotovo označimo kot »marihuani prijazna država« - Million Marihuana March, ki podpira popolno legalizacijo kanabisa, se v Pragi odvija že vse od leta 1998. Od leta 2003 pa je tudi povsem legalno organiziran dogodek in tudi ustrezno oglaševan. Legalizacijo marihuane prav tako podpirajo nekatere bolj relevantne politične stranke v državi. Stranka zelenih, na primer, poudarja pozitivne posledice uravnavanje trga s strani države in je trenutno aktivno vključena na regionalni in lokalni ravni, kjer promovira popolno legalizacijo marihuane, s poudarkom, da ima uporaba marihuane manj škodljivih posledic kot uporaba alkohola in tobaka, ki sta povsem legalna. Legalizacijo marihuane sicer podpira tudi koalicijska stranka ANO 2011, vendar pa tovrstna tema ni ravno visoko na njihovi politični agendi, dodatno težavo pa predstavlja še razdeljenost mnenja ostalih koalicijskih strank – Socialni demokrati v celoti nasprotujejo legalizaciji, Krščanski demokrati pa podpirajo legalizacijo medicinske konoplje.

Novost Češke Nacionalne strategije 2010–18 je, da se poleg prepovedanih drog osredotoča tudi na alkohol in na igre na srečo. Nova strategija tako odraža potrebo po tem, da se poudarijo škodljive zdravstvene in socialne posledice, ki ju prinašata alkohol in igre na srečo.