Policija me je dobila pri ... - PRAVNI FAQ


Te zanima, kaj se ti lahko zgodi, če te policija dobi s prepovedano drogo? Katere droge so pri nas prepovedane? Kaj lahko narediš, če si pozitiven na THC, vendar si travo nazadnje kadil pred enim tednom? ... Preberi pravni FAQ, kjer odgovarjamo na ta in druga podobna vprašanja.


FAQ 

 

O pravnih viri si lahko prebereš tu.

 

 

Kako lahko izvem ali je droga, ki jo posedujem pri nas prepovedana?

 

Na podlagi Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD) Ur.l. RS, št. 108/1999, je sprejeta Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 69/19, velja od 7.12.2019), ki določa, katere droge so trenutno prepovedane. Uredbo kot podzakonski akt sprejme in dopolnjuje Vlada Republike Slovenije. Posebej bodite pozorni na dopolnitve uredbe, ki so dostopne na zgornjem linku.

 

Kako je z ilegalnostjo spojin, podobnih prepovedanim drogam?

 

V Sloveniji velja izomerni zakon, kar pomeni, da so prepovedane vse snovi, ki so na seznamu skupin prepovedanih drog in izomere, estri in etri teh substanc ter soli prepovedanih substanc, soli njihovih izomer, estrov in etrov.

Za več informacij o legalnosti substanc nam lahko pišete na info@drogart.org .

 

Kako je z uporabo drog v tujini?

 

Pri uporabi drog v tujini je vsekakor pomembna previdnost – tako kar se tiče kvalitete droge kot tudi kazenskih določb za posedovanje in uporabo. Kazni za kupovanje, prodajo ali posedovanje drog se razlikujejo od države do države – obstajajo liberalne države (Hrvaška, PortugalskaČeška in Švica),  pa tudi države z visokimi kaznimi, med katerimi izstopa predvsem Velika Britanija, sledita Francija in Švedska.

Različno je tudi v državah izven Evrope – nekatere države so precej liberalne (Avstralija, Ekvador, Argentina), med državami z najstrožjimi kaznimi pa spadajo Kitajska, Indonezija in Iran. Več na povezavi.

 

Kaj se mi lahko zgodi, če me dobijo policisti s prepovedano drogo?

 

Za posest substance, ki je na seznamu prepovedanih drog iz zgoraj navedene uredbe je zagrožena kazen od 209 EUR do 626 EUR oziroma zapor do 30 dni. Z denarno kaznijo od 42 EUR do 209 EUR se kaznuje, kdor ima v posesti manjšo količino prepovedane droge za enkratno lastno uporabo.

Številčni kriteriji, ki bi razmejili manjšo količino za lastno uporabo, ne obstojijo, vse je odvisno od dobre volje predlagatelja - se pravi policije in osebe, ki odloča.

Zakon tudi določa, da se sme mileje kaznovati tisti, ki ima v posesti manjšo količino prepovedane droge za enkratno lastno uporabo in storilec prekrška iz prejšnjega odstavka, če prostovoljno vstopi v program zdravljenja uživalcev prepovedanih drog ali socialno varstvene programe, ki jih potrdita zdravstveni svet ali svet za droge.

  • Kazen

Posest prepovedane droge: 209 – 626 EUR

Manjša količina za lastno uporabo: 42 – 209 EUR

V primeru, da vam policisti zasežejo veliko količino droge, lahko odgovarjate za kaznivo dejanje: neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

 

Kaj se mi lahko zgodi, če me policisti dobijo, ko preprodajam nedovoljene droge?

 

Za neupravičeno proizvodnjo, predelavo oziroma prodajo snovi, ki je razvrščena kot prepovedana droga, je zagrožena kazen od enega do desetih let zapora.

Kazenski zakonik predvideva kazen od 3 do 15 let za za težje oblike prometa, proizvodnje in ponujanje in tudi brezplačnega deljenja prepovedanih drog slabotnim osebam. Prav tako se kaznuje, kdo pri izvrševanju tega uporabi mladoletne osebe.

V primeru, da se dokaže, da se je zgoraj navedeno kaznivo dejanje izvajalo v hudodelski združbi, ali če je storilec organiziral mrežo prekupčevalcev ali posrednikov, je zagrožena kazen zapora od 5 do 15 let.
Prepovedane droge, sredstva za njihovo izdelovanje, ter prevozna sredstva za prevoz drog se zaplenijo.

 

Prijatelju sem pripravil črto in so me pri tem dobili policisti. Kaj se bo zgodilo?

 

Kdor napelje drugega k uživanju prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu ali mu jih da, da jih uživa on ali kdo drug, ali kdor da na razpolago prostore za uživanje prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu, ali kako drugače omogoči drugemu, da uživa prepovedane droge ali nedovoljene snovi v športu, se kaznuje z zaporom od 6 mesecev do 8 let.
Tudi to kaznivo dejanje pozna kvalificirano obliko za primer, če kdo to stori proti več osebam, slabotni osebi, ali izkoristi svoj položaj. V tem primeru je zagrožena kazen od 1 do 12 let zapora.

Poznani so nam primeri, ko so policisti zaradi ene narisane črte nekoga ovadili zaradi omogočanja uživanja mamil. Zato bodite pozorni pri skupinskem uživanju drog na odprtem in v avtomobilih.

 

Pred 2 letoma so mi zasegli par tabletk ekstazija. Zanima me kdaj zastara tak prekršek ?

 

Postopek o prekrških zastara v 2 letih od storitve. Vsako dejanje za pregon prekrška pretrga zastaranje, ki se takrat začne šteti znova. V vsakem primeru pa prekršek zastara v 4 letih od storitve.

Zastaralni roki za kazniva dejanja so precej daljši in so odvisni od zagrožene zaporne kazni za posamezno kaznivo dejanje.

 

Policist vidi, kako zaužijem prepovedano drogo. Druge droge nimam pri sebi. Kaj se mi lahko zgodi?

 

Teoretično lahko policist tudi s pričanjem dokazuje, da ste imeli v rokah prepovedano drogo. Zaradi zahtevnosti takšnega dokazovanja se to v praksi ne dogaja. Velja pa opozoriti, da kajenje jointa nujno vsebuje tudi posest prepovedane droge.

 

Pri kontroli prometa so me poslali na test za prepovedane droge, ki je bil pozitiven na amfetamin. Kaj se mi bo zgodilo?

 

Kazen za vožnjo pod pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi je vsaj 1200 EUR in 18 kazenskih točk. Voznika se pridrži in se mu izreče kazen prepovedi vožnje motornega vozila. Za to kršitev je predpisan redni sodni postopek, v katerem ti bodo najverjetneje izrekli prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (predvidena kazen je 18 kazenskih točk). Enako velja, če strokovni pregled odkloniš.

 

Kaj policisti naredijo, če sumijo, da človek vozi pod vplivom drog?

 

Policist ob sumu, da je voznik pod vplivom drog, opravi prvo kratek test odzivnost zenic in refleksov. V primeru, da se izkaže, da je slabša odzivnost, policist izvede pregled s hitrim testom sline. Če je ta pozitiven, potem odredi strokovni pregled.

Strokovni pregled se izvaja v zdravstvenem domu, kamor voznika odpelje policija. O strokovnem pregledu mora zdravnik takoj izdelati pisno mnenje; kri, urin, drugo telesno tekočino oziroma tkivo mora strokovno usposobljena oseba takoj poslati v najbližji laboratorij, kjer se opravi analiza. Laboratorij mora opraviti analizo najkasneje v 15 dneh in o rezultatih takoj obvestiti tistega, ki je odredil strokovni pregled.


Vozniki, ki ne upoštevajo policistove odredbe za strokovni pregled, se kaznujejo s kaznijo vsaj 1200 EUR in 18 kazenskih točk, kar pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, če tako določi sodnik v rednem sodnem postopku. Enaka kazen je zagrožena, če si na preiskavah pozitiven na droge.

 

Koliko časa ti hitri testi sline, ki jih uporablja policija, zaznajo prisotnost dog?

 

Slovenska policija uporablja teste DrugWipe 6S, nemškega proizvajalca Securetec. Test zazna prisotnost naslednjih substanc: Kanabis (THC), Amfetamin, Metamfetamin, MDMA, Benzodiazepini, kokain, opiati (heroin, morfin).

Čas zaznave pa je naslednji (podatki iz spletne strani proizvajalca):

- THC: do 10 ur

- MDMA/ampfetamin/metamfetamin: do 24 ur

- Kokain: do 15 ur

- Opiati: do 21 ur

 

Kaj lahko naredim, če sem pozitiven na THC, čeprav sem travo nazadnje kadil pred 1 tednom?

 

Če se ti zgodi, da je urinski test pozitiven na THC, čeprav je od uporabe minilo že več časa in zadetosti ni več, je zelo pomembno, da policistu to poveš. Vendar ne uporabljaj tega kot izgovor za izognitev kazni, če si še vedno zadet. V tem primeru bosta policist in zdravnik natančneje ocenila vaše vedenje, ki bo kazalo ali ste pod vplivom marihuane ali ne, zadevo pa se da dodatno preveriti v urinu. Če je od uporabe minilo že več časa, bodo to lahko dokazali v urinu, le opozoriti jih morate na to, saj so za to potrebni dodatni testi.

 

Ali je prepovedano voziti pod vplivom psihoaktivnih zdravil in drugih, legalnih psihoaktivnih substanc?

 

Da, zakon določa, da je prepovedano voziti pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo sposobnost za vožnjo. Prisotnost benzodiazepinov v organizmu se standardno preverja pri strokovnem pregledu.

 

Kakšne so kazni za vožnjo pod vplivom alkohola?

 

Za vožnjo pod vplivom alkohola so predvidene naslednje kazni:

  • do 0,24 mg/l* (do 0,50 g/kg**): 300 EUR + 4 kazenske točke (če kažeš motnje v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu; vedno za voznika začetnika)
  • od 0,24 mg/l do 0,38 mg/l (0,50 g/kg do 0,8 g/kg): 600 EUR + 8 kazenskih točk
  • od 0,38 mg/l do 0,52 mg/l (0,8 g/kg do 1,1 g/kg) : 900 EUR + 16 kazenskih točk
  • nad 0,52 mg/l (1,1 g/kg) ali odklonitev preizkusa: vsaj 1200 EUR + 18 kazenskih točk + pridržanje voznika + prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (po predpisanem rednem sodnem postopku)

Za voznike začetnike (do 21. leta starosti oz. dve leti po opravljenem vozniškem izpitu) velja 0,0 zakon, kar pomeni, da ne smejo imeti alkohola v krvi. Prav tako so kazni že pri nižjih koncentracijah alkohola strožje (pri doseženih 7KT vozniku začetniku preneha veljati vozniško dovoljenje).

*mg/l pomeni miligram alkohola na liter izdihanega zraka (v tej enoti ti rezultat pokaže alkotest)
**g/kg (ali promil) pomeni gram alkohola na kilogram krvi

 

Alkotest mi je pokazal mnogo več, kot sem pričakoval, kaj lahko naredim?

 

Če ste res prepričani, da alkotest laže v vašo škodo, potem ne podpišite zapisnika o alkotestu. V tem primeru policist odredi preizkus z natančnejšim merilcem – etilometrom, oziroma strokovni pregled.

Dobro pa je tudi opozoriti policista v primeru, če si ravnokar spil alkoholno pijačo, saj lahko alkotesti pokažejo mnogo več od realnega stanja zaradi prehitrega pihanja po prenehanju pitja. V takem primeru opozorite policista, da počakajo 15 minut preden vam dajo pihat.

 

Ali me lahko policisti pridržijo zaradi vožnje pod vplivom psihoaktivnih substanc oziroma alkohola?

 

Da. Policisti pridržijo voznika vozila, ki je napihal nad 0,52 mg/l (1,1 g/kg) in voznike, ki so odklonili strokovni pregled za ugotavljanje psihoaktivnih snovi v organizmu. Pridržanje lahko traja največ 12 ur, ne sme pa biti krajše kot 6 ur.

 

Ali moram policiste spustiti v stanovanje, če pridejo zaradi preglasne glasbe?

 

Policistom ni potrebno odpreti vrat. Priporočamo, da ob tem tudi ugasnete glasbo.

 

Kako vemo, da imamo res opravka s policistom?

 

Zakon določa, da policisti opravljajo svoje delo v uniformah ali v civilu. V civilu delujejo delavci policije, ki zaradi svojih nalog ne morejo uspešno upravljati svojih nalog v uniformi. Če policist določeno nalogo opravlja v civilu in torej ni navzven očitno, da gre za uradno osebo, se je vedno dolžan izkazati s policijsko izkaznico. V primeru dvoma, zahtevajte, da policisti bodisi pokličejo uniformirane policiste, bodisi vas odpeljejo na policijsko postajo.

 

Katere pravice imam v policijskem postopku?

 

Ob začetku policijskega postopka vas morajo policisti seznaniti z razlogom za začetek postopka in kakšen postopek izvajajo proti vam. Policist, ki vodi postopek, vam mora, na vašo zahtevo, povedati svoj priimek in enoto iz katere prihaja.

 

Ali mi policisti lahko pregledajo žepe?


Policisti ne smejo pregledovati žepov, razen v primeru osebne preiskave, za katero potrebujejo sodno odredbo.

 

Ali mi lahko policisti ukažejo, da pokažem kaj imam za spodnjimi hlačami?


Ne, za to potrebujejo odredbo sodišča za osebno preiskavo.

Osebna preiskava pomeni hud poseg v zasebnost, saj vas policisti lahko slečejo do golega in tudi po potrebi pregledajo telesne odprtine in votline. Pregled telesnih votlin (anus, vagina, podrobenjši pregled grla) mora opraviti zdravnik.

Osebna preiskava se lahko opravi tudi brez odredbe, ampak le skupaj z odvzemom prostosti oziroma ob izvrševanju sklepa o privedbi. Ob tem mora biti podan tudi sum, da ima ta oseba pri sebi orožje, ali da bo skrila oz. uničila predmete, ki bi lahko bili dokaz v sodnih postopkih.

Priporočamo, da v primeru, če policisti želijo preiskovati pod vašo obleko, zahtevate, da pridobijo odredbo o osebni preiskavi. Pri tem bodite čim bolj odločni in dajte policistom vedeti, da poznate vaše pravice.

Nezakonito izvedena osebna preiskava ima lahko za posledico izločitev tako pridobljenih dokazov.

 

Ali me lahko na meji pregledajo ali imam s seboj prepovedane droge?


Policisti in cariniki ob nameravanem prestopu državne meje smejo izvesti kontrolo potnikov, kontrolo prevoznega sredstva in prtljage. Na meji lahko pregledajo tudi kaj imajo potniki pod oblačili in v prtljagi, ne smejo pa pregledovati telesnih odprtin. Pooblastila policistov in carinikov so na meji širša, kot v notranjosti države.

 

Kaj je varnostni pregled?


Policisti smejo zaradi zagotavljanja lastne varnosti in zaradi namena zasega predmetov, ki jih je po zakonu potrebno zaseči, opraviti varnostni pregled. Varnostni pregled se opravi tako, da policist pretipa oblačila osebe in pregleda vsebino predmetov, ki jih ima oseba pri sebi ali s seboj. Praviloma mora ta pregled opraviti oseba istega spola, kot je pregledovani, razen, kadar s pregledom ni mogoče odlašati.

Načeloma pa velja, da to pooblastilo ni namenjeno stikanju po žepih, nikakor pa ni namenjeno na primer iskanju predmetov, ki jih nekdo nosi v svojem spodnjem perilu.

V primeru, da se pri pregledu najdejo predmeti, ki morajo biti zaseženi za potrebe kazenskega postopka ali postopka o prekrških, policisti nadaljujejo postopek skladno z določbami prej omenjenih zakonov.

V primeru, da se oseba, pri kateri se izvaja varnostni pregled nahaja v vozilu, nahaja v ali ob vozilu in je policist neposredno zaznal, da so bili predmeti skriti ali odvrženi v vozilo, ali da se nahajajo v vozilu, sme policist opraviti tudi pregled notranjosti vozila, prtljažnik in druge prostore za prtljago ali opremo vozila, razen skritih delov vozila.

 

Ali lahko policisti pregledajo moje vozilo?


Da, ZKP določa, da se v primeru razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, lahko pregleda vozilo, potnike in prtljago. Tukaj gre spet za pregled, ki ne vsebuje pregleda skritih delov vozilov in morebitnega odpiranja skritih delov.
V primeru, da razlogi za sum niso bili podani, ali če so bile prekoračene meje tega pooblastila, se lahko taki dokazi v sodnih postopkih izločijo in se sodna odločba ne more opirati na njih.
Za preiskavo skritih delov vozila je potrebna odredba sodišča, skladno z določbami, ki urejajo hišno preiskavo.

 

Ali lahko policisti prisluškujejo mobitelom?


Lahko, ampak le s sodno odredbo, ki se izda, če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba izvršila, izvršuje ali pripravlja oziroma organizira izvršitev nekaterih težjih kaznivih dejanj, med katerimi so tudi kazniva dejanja povezana z mamili, in če obstaja utemeljen sum, da se za komunikacijo v zvezi s tem kaznivim dejanjem uporablja določeno komunikacijsko sredstvo oziroma računalniški sistem, ali bo to sredstvo oziroma sistem uporabljeno, pri tem pa je mogoče utemeljeno sklepati, da se z drugimi ukrepi ne bi dalo zbrati dokazov oziroma bi njihovo zbiranje lahko ogrozilo življenje ali zdravje ljudi.

 

Policisti so prišli k meni in želijo opraviti hišno preiskavo. Kaj naj storim?


Najprej preverite, ali imajo pisno odredbo, ki jo mora izdati pristojni preiskovalni sodnik. Preverite, ali se odredba nanaša na vas in vaše stanovanje. Poskrbite, da bodo policisti s seboj imeli zakonsko zahtevani dve priči in da boste vi ves čas s policisti. Policisti naj naenkrat preiskujejo le en prostor, da boste vi in priče lahko nadzorovali izvajanje preiskave. Na vašo željo lahko preiskavi prisostvuje tudi odvetnik.

 

Policisti me vabijo na razgovor. Ali se moram odzvati?


Dolžni ste se odzvati vabilu policije, saj vas drugače policija lahko prisilno privede.
Policisti vam morajo povedati zakaj ste tam, katerega dejanja ste osumljeni, kaj je podlaga za sum, ter vas poučiti, da niste dolžni ničesar izjaviti in odgovarjati na vprašanja ali priznati krivdo. Lahko si izberete zagovornika. Vse, kar boste izpovedali, se lahko na sojenju uporabi zoper vas.
Priporočamo, da ne odgovarjate na vprašanja policije brez prisotnosti zagovornika.

 

Sem na policijski postaji, policisti hočejo, da dam izjavo, kaj sem storil oziroma, da podpišem nek papir. Moram to storiti?


Ne. Nikar ne podpisujte papirjev, ne da bi jih podrobno preverili, saj s tem lahko škodite sebi. Policisti poznajo kazenski postopek precej bolje od vas in lahko uporabijo izjavo proti vam. V takih primerih priporočamo, da ste tiho, ali da zahtevate, da vam priskrbijo zagovornika.

 

Sem na razgovoru na policiji in me policisti ne pustijo domov. Kaj naj naredim?


Vprašajte policiste, ali vam je odvzeta prostost. Če bodo odgovorili pritrdilno, potem ravnajte, kot piše v naslednjem vprašanju.

 

Policija me je aretirala. Kakšne so moje pravice?


Policija vas lahko pridrži za največ 48 ur, če so podani razlogi za sum, da ste storili kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Tudi v tem primeru vam morajo povedati, zakaj ste tam, katerega dejanja ste osumljeni, kaj je podlaga za sum, ter vas poučiti, da niste dolžni ničesar izjaviti in odgovarjati na vprašanja, ali priznati krivdo. Lahko si izberete zagovornika in to tudi toplo priporočamo. Vse, kar boste izpovedali, se lahko na sojenju uporabi zoper vas. Priporočamo, da ne odgovarjate na vprašanja policije brez prisotnosti zagovornika.

Policist vas morajo čimprej odpeljati pred preiskovalnega sodnika, zato to zahtevajte od njih. Lahko pričakujete, da bodo policisti poizkušali od vas pridobiti izjave, s katerim si bodo lahko pomagali v nadaljnjih postopkih.
Če ste poškodovani, ali če se ne počutite dobro, lahko zahtevate zdravniški pregled.

 

Opozorilo:


Ta sestavek je zgolj poizkus zbrati določbe zakonodaje na istem mestu. Združenje DrogArt ne jamči za pravilnost in/ali osveženost tega sestavka. V primeru dvoma priporočamo, da poiščete odvetniško pomoč.Povezane vsebine

Droge - Etil-katinon

2.2.2018Sintetični stimulans iz skupine katinonov. Gre za slabo raziskano snov.