Mit #2: Dovoljene droge niso škodljive.

5. marec 2013|Droge|FAQ

Če nekaj (še) ni prepovedano, to ne pomeni, da nima stranskih učinkov oziroma da ni škodljivo.


Opozorila na cigaretnih škatlicah (več o tobaku) in v oglasih za alkoholne pijače (več o alkoholu) ter stranski učinki, opisani v navodilih različnih zdravil, so dovolj zgovorna opozorila, da so tudi dovoljene droge lahko nevarne. Za opozorili seveda stojijo dejanske negativne posledice, ki so jih raziskovalci povezali z določeno drogo ali zdravilom.

Na tem mestu pa ne smemo pozabiti niti novih drog, ki se pojavljajo po svetu in (še) niso prepovedane. Take droge so običajno tudi neraziskane, predvsem pa je neznan njihov učinek na posameznika in njegovo zdravje. Ena od takih drog, ki je pri nas že prepovedana, je na primer mefedron. Nekatere kratkoročne posledice uporabe te droge so že znane, druge, dolgoročne, pa se bodo pokazale s časom.

Če je dovoljeno, še ne pomeni, da ni škodljivo. Pred uporabo se informiraj.

 

Povezane vsebine

Droge - Mefedron

13.1.2013Mefedron, 4-mmc oz. 4-metilmetkatinon, je stimulans iz skupine β-keto amfetaminov.

Droge - Tobak

25.8.2017V uporabi sta dve vrsti tobaka, navadni tobak (Nicotiana tabacum) in kmečki tobak (Nicotiana rustica).